Proizvodnja:
Jedrska energija in zanesljivost obratovanja

Svet

Proizvodnja elektrike iz jedrske energije na globalni ravni

V svetu je skoraj 11 % vse elektrike proizvedene v jedrskih elektrarnah. Skupna proizvedena elektrika vseh jedrskih elektrarn znaša 2476 TWh (vir: https://www.iaea.org/PRIS/WorldStatistics/WorldTrendinElectricalProduction.aspx).

Primeri prožnega obratovanja jedrskih elektrarn

Poleg zanesljivega obratovanja številne jedrske elektrarne v svetu zagotavljajo tudi prožno obratovanje.

Primer 1: Prožno obratovanje šestih nemških jedrskih elektrarn v režimu, ko jedrske elektrarne sledijo porabi elektrike in s svojo proizvodnjo dopolnjujejo proizvodnjo iz variabilnih obnovljivih virov energije. Z grafa je razvidno obratovanje v 24 urah, pri čemer elektrarne ponoči delujejo na polni moči. Posamezna jedrska elektrarna lahko v 24 urah doseže tudi 50-odstotno spremembo izhodne moči.

Primer prožnega obratovanja sestih nemskih jedrskih elektrarn

Vir: NEA news, 2011, No.29.2, Lokhov A., Load following with nuclear power plants

 

Primer 2: Prožno obratovanje francoske jedrske elektrarne (iz Skupine EDF) v režimu sledenja rabi elektrike (v letu dni)

Prožno obratovanje Francoske jedrske elektrarne

Vir: NEA news, 2011, No.29.2, Lokhov A., Load following with nuclear power plants

nazaj
Koristi
Slovenija
Svet
Izzivi
Projekt
Intervju
Pri pripravi vsebine Proizvodnja je sodeloval/a:
Matjaž Žvar
Matjaž Žvar
vodja strokovnega usposabljanja, NEK

Matjaž Žvar je zaposlen v Nuklearni elektrarni Krško. Je vodja službe strokovnega usposabljanja in inženir izmene v kontrolni sobi, kjer je v preteklosti opravljal delo operaterja reaktorja in glavnega operaterja reaktorja.

Je član delovne skupine v mednarodni agenciji za atomsko energijo (MAAE) za področje razvoja kadrov. Sodeluje v tehničnih podpornih misijah svetovnega združenja operaterjev jedrskih elektrarn WANO, kar potrjuje, da so znanje in izkušnje, ki jih imajo v NEK, cenjeni tudi v svetu. Slovenijo zastopa v svetovnem združenju uporabnikov simulatorjev (USUG), ki so popolne kopije kontrolnih sob in s tem nepogrešljiv del sistema za usposabljanje obratovalnega osebja v elektrarnah.

V iEnergiji sodeluje pri temi Jedrska energija in zanesljivost obratovanja

Vsebino nenehno dopolnjujemo in osvežujemo. Zagotovi si redno obveščanje, prijavi se na e-novičnik.

e-novičnik