Regulator in trgi:
Regulator in prožnost

Regulator in prožnost

Evropski energetski sistem v zadnjem času doživlja velike spremembe. Te prinašajo nove regulatorne izzive.

Rast deleža OVE in spremembe rabe energije

Velike spremembe energetskega sistema, ki se bodo najverjetneje nadaljevale tudi v prihodnje, so predvsem:

  • povečevanje deleža nestanovitnih in nepredvidljivih obnovljivih virov energije (predvsem sončna in vetrna energija) v proizvodnji električne energije in
  • spremembe v rabi energije (rast uporabe električnih avtomobilov v kombinaciji s hranilniki energije; avtomatizacija rabe energije v gospodinjstvih itd.).

regulator in proznost

Tehnologije omogočajo prilagajanje odjema in proizvodnje

Te spremembe določajo krovni evropski okoljski cilji, omogoča pa jih napredek novih tehnologij, predvsem na področju rabe obnovljivih virov in informacijsko-komunikacijskih tehnologij v energetiki.

Nove tehnologije omogočajo prilagajanje odjema in proizvodnje energije pri:

  • proizvajalcih,
  • operaterjih prenosnega in distribucijskega omrežja ter
  • velikih in malih odjemalcih, ki so lahko hkrati tudi mali proizvajalci (tako imenovani prosumerji ali proizvajalci – odjemalci).

Potrebujemo prilagodljive akterje, trge in sisteme

Vse to že danes pomembno vpliva na elektroenergetske trge in omrežja, tako lokalno kot nacionalno in nadnacionalno. V prihodnje bodo vplivi predvidoma še močnejši. Da bi ohranili stabilno omrežje in zanesljivo oskrbo z energijo, potrebujemo čim bolj prilagodljive akterje, trge in sisteme. Ti bodo k večji učinkovitosti spodbujali vse vire prožnosti (fleksibilnosti).

Odstraniti moramo ovire in zagotoviti ustrezno regulatorno okolje za ponudbo prožnosti

Odstraniti je treba čim več zakonskih, birokratskih in drugih ovir, ki akterjem na današnjem trgu še ne omogočajo udeležbe s ponudbo prožnosti.

Agencija za energijo si kot regulator energetskega trga prizadeva za vzpostavitev ustreznega regulatornega okolja, ki bo starim in novim igralcem na energetskem trgu omogočal enakopravno sodelovanje pri zagotavljanju prožnosti pri proizvodnji, prenosu, distribuciji in odjemu energije.

Koristi
Slovenija
Svet
Izzivi
Projekt
Intervju
Pri pripravi vsebine Regulator in trgi sta sodelovala:
Duška Godina
Duška Godina
Direktorica, Agencija za energijo

Mag. Duška Godina je od januarja 2016 direktorica slovenskega energetskega regulatorja, Agencije za energijo. V energetiki dela od leta 2005, ko je v agenciji najprej opravljala delo svetovalke direktorice in sodelovala pri sprejemanju ključnih odločitev energetskega regulatorja. Še posebej pomembna je bila njena vloga pri oblikovanju aktualne slovenske energetske zakonodaje.

V okviru pristojnosti in poslanstva energetskega regulatorja dejavno sodeluje pri ustvarjanju in izvajanju energetske politike Slovenije, s ciljem zagotavljati odjemalcem kakovostno, zanesljivo in konkurenčno oskrbo z energijo ob hkratnem zagotavljanju podnebno-okoljskih dogovorov in ciljev.

V iEnergiji sodeluje pri temi Regulator in prožnost

David Batič
David Batič
Agencija za energijo

Mag. David Batič je v Agenciji za energijo odgovoren za vodenje sektorja za razvoj in monitoring trga z energijo. V agenciji se je sprva večinoma posvečal razvoju metodologije reguliranja s kakovostjo oskrbe in spremljanju delovanja trga z energijo. V okviru svoje sedanje vloge pa je v agenciji odgovoren za področja monitoringa delovanja trga z energijo, REMIT, spodbujanja razvoja pametnih omrežij, elektromobilnosti, učinkovite izmenjave podatkov na trgih z energijo in za poslovno informatiko.

Kot podpredsednik Sekcije za izmenjavo podatkov na energetskem trgu (IPET) pri Energetski zbornici Slovenije se aktivno zavzema za poenotenje poslovnih procesov elektronske izmenjave podatkov na trgih z energijo na nacionalni in EU ravni. 

V iEnergiji sodeluje pri temi Regulator in prožnost

Vsebino nenehno dopolnjujemo in osvežujemo. Zagotovi si redno obveščanje, prijavi se na e-novičnik.

e-novičnik