Omrežje

Prenosno in distribucijsko omrežje sta med glavnimi viri zagotavljanja prožnosti elektroenergetskega sistema. Sistemski operater prenosnega omrežja skrbi za prenos elektrike od proizvajalcev – velikih elektrarn, ki so priključene na visokonapetostni nivo (400, 220 ali 110 kV), do velikih, industrijskih odjemalcev, priključenih na visokonapetostnem nivoju.

Poleg prenosa elektrike skrbi sistemski operater tudi za zakup sistemskih storitev, s pomočjo katerih poskuša čim bolj izravnati odstopanja proizvodnje ali porabe v sistemu in tako zagotavljati zanesljivo napajanje vseh odjemalcev v elektroenergetskem sistemu.

Distribucijsko omrežje je precej večje in se razprostira širše, saj skrbi za dobavo elektrike končnim odjemalcem, priključenim na srednjenapetostnem (SN) nivoju (20 kV) in na nizkonapetostnem (NN) nivoju (0,4 kV). Ti odjemalci obsegajo predvsem male poslovne odjemalce in gospodinjstva. Za to omrežje skrbi Sistemski operater distribucijskega omrežja, ga vodi, razvija in vzdržuje.

Prenosno in distribucijsko omrežje imata torej izjemno pomembno vlogo pri zagotavljanju prožnosti elektroenergetskega sistema od elektrarn do odjemalcev.

 

Vsebine iEnergije o prožnosti omrežja:

Aktualni projekti, predstavljeni v iEnergiji na temo omrežja:

Vsebino nenehno dopolnjujemo in osvežujemo. Zagotovi si redno obveščanje, prijavi se na e-novičnik.

e-novičnik