Strokovni sodelavci

Uredniška skupina

Andrej Gubina

Andrej Gubina

Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani in društvo EN-LITE
Kdo v energetiki zagotavlja prožnost?
Marko Marhl

Marko Marhl

Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru in društvo EN-LITE
Mojca Drevenšek

Mojca Drevenšek

Consensus Komunikacije za odgovorno družbo in društvo EN-LITE
O poslanstvu in ambicijah spletne platforme

Strokovni sodelavci pri pripravi vsebin

Vsebine pripravljamo s pomočjo strokovnjakov iz energetske in z njo povezane industrije, izobraževalnih in znanstvenoraziskovalnih ter drugih organizacij, katerih poslanstvo je povezano z oskrbo z energijo.

David Batič

David Batič

Agencija za energijo
Več ...

Mag. David Batič je v Agenciji za energijo odgovoren za vodenje sektorja za razvoj in monitoring trga z energijo. V agenciji se je sprva večinoma posvečal razvoju metodologije reguliranja s kakovostjo oskrbe in spremljanju delovanja trga z energijo. V okviru svoje sedanje vloge pa je v agenciji odgovoren za področja monitoringa delovanja trga z energijo, REMIT, spodbujanja razvoja pametnih omrežij, elektromobilnosti, učinkovite izmenjave podatkov na trgih z energijo in za poslovno informatiko.

Kot podpredsednik Sekcije za izmenjavo podatkov na energetskem trgu (IPET) pri Energetski zbornici Slovenije se aktivno zavzema za poenotenje poslovnih procesov elektronske izmenjave podatkov na trgih z energijo na nacionalni in EU ravni. 

V iEnergiji sodeluje pri temi Regulator in prožnost

Samo Fekonja

Samo Fekonja

Dravske elektrarne Maribor, d.o.o
vodja projektov
O pomenu hidroelektrarn pri zagotavljanju prožnosti proizvodnje
Več ...

Samo Fekonja je strokovnjak pri vodenju razvojnih energetskih projektov v Dravskih elektrarnah Maribor in Skupini HSE. Odgovoren je za umeščanje novih tehnologij, predvsem pametnih omrežij in električne mobilnosti, v poslovne strukture Skupine HSE.

Vodi nekatere evropske projekte in išče nove priložnosti znotraj finančnih perspektiv EU. Je tudi strokovnjak za informacijsko varnost in certificiran presojevalec sistemov upravljanja varovanja informacij.

V iEnergiji sodeluje pri temi Hidroelektrarne in prožnost

Duška Godina

Duška Godina

Agencija za energijo
Direktorica
O vlogi regulatorja pri zagotavljanju prožnosti oskrbe z energijo
Več ...

Mag. Duška Godina je od januarja 2016 direktorica slovenskega energetskega regulatorja, Agencije za energijo. V energetiki dela od leta 2005, ko je v agenciji najprej opravljala delo svetovalke direktorice in sodelovala pri sprejemanju ključnih odločitev energetskega regulatorja. Še posebej pomembna je bila njena vloga pri oblikovanju aktualne slovenske energetske zakonodaje.

V okviru pristojnosti in poslanstva energetskega regulatorja dejavno sodeluje pri ustvarjanju in izvajanju energetske politike Slovenije, s ciljem zagotavljati odjemalcem kakovostno, zanesljivo in konkurenčno oskrbo z energijo ob hkratnem zagotavljanju podnebno-okoljskih dogovorov in ciljev.

V iEnergiji sodeluje pri temi Regulator in prožnost

Jurij Klančnik

Jurij Klančnik

ELES, d.o.o.
direktor Področja za obratovanje
Več ...

Jurij Klančnik je zaposlen v družbi ELES kot direktor Področja za obratovanje sistema. Glavno področje njegovega dela se nanaša na obratovanje elektroenergetskega sistema in trg z električno energijo, predvsem v povezavi z dodeljevanjem čezmejnih prenosnih zmogljivosti in nakupom ustreznih sistemskih storitev.

Aktiven je tudi v mednarodnih telesih, in sicer kot član ENTSO-E General Assembly, CORE HLM, NBI SC, TSCNET itd.

V iEnergiji sodeluje pri temi Zanesljivost obratovanja prenosnega omrežja

Darko Kramar

Darko Kramar

ELES, d.o.o.
pomočnik direktorja Področja za obratovanje
O zanesljivosti obratovanja prenosnega elektroenergetskega omrežja
Več ...

Mag. Darko Kramar je strokovnjak na področju obratovanja elektroenergetskih sistemov (EES) in delovanja trga z električno energijo, zaposlen v družbi ELES, d. o. o., sistemskem operaterju prenosnega omrežja.

Odgovoren je za zanesljivost obratovanja EES, sistemske storitve, čezmejne prenosne zmogljivosti in izravnavo EES. V mednarodnih telesih predstavlja družbo ELES kot član ENTSO-E Operational Steering Committee. Je tudi namestnik koordinatorja mednarodnega razvojnega projekta FutureFlow.

V iEnergiji sodeluje pri temi Zanesljivost obratovanja prenosnega omrežja

Dejan Paravan

Dejan Paravan

GEN-I, d.o.o.
direktor strateškega inoviranja
O novi vlogi aktivnih odjemalcev
Več ...

Dr. Dejan Paravan je zaposlen v skupini GEN-I kot direktor za strateško inoviranje. Glavno področje njegovega dela se nanaša na razvoj inovacij in novih poslovnih modelov na trgu energije.

 Je tudi direktor hčerinskih družb GEN-I Vienna v Avstriji, GEN-I Energia v Italiji in GEN-I Zagreb na  Hrvaškem. Aktiven je v mednarodnih telesih, in sicer kot predsednik študijskega komiteja C5, Elektroenergetski trg in regulacija, v okviru mednarodnega združenja CIGRE.

V iEnergiji sodeluje pri temi Aktivni odjemalci

Borut Rajer

Borut Rajer

Borzen, d. o. o.
direktor energetskega področja
O napovedovanju proizvodnje iz razpršenih obnovljivih virov energije (OVE)
Več ...

Borut Rajer je direktor energetskega področja v družbi Borzen. Njegovo delo zajema nadzor in razvoj dejavnosti operaterja trga, na področju obnovljivih virov pa predvsem aktivnosti centra za podpore.

Dejaven je tudi na mednarodnem področju, saj je že več let vodja delovne skupine za okoljske trge (WG Environmental Market) pri Europexu, združenju evropskih energetskih borz in operaterjev trga, kjer bo leta 2018 nastopil funkcijo člana upravnega odbora.

V iEnergiji sodeluje pri temi Napovedovanje proizvodnje iz OVE

Uroš  Salobir

Uroš Salobir

Eles, d.o.o.
mag. Uroš Salobir, direktor Področja za strateške inovacije
O naprednih sistemskih hranilnikih energije
Več ...

Mag. Uroš Salobir je v Elesu direktor Področja za strateške inovacije, ki ga je družba ustanovila zato, da bi še močneje podprla pripravo in izvajanje inovacijskih projektov in jih približala ključnim strateškim ciljem njenega prihodnjega razvoja.
Njegove izkušnje segajo na področja obratovanja elektroenergetskih sistemov, delovanja električnega trga ter koordinacije infrastrukturnih in tehnično informacijskih sistemov na nacionalni in mednarodni ravni.

V iEnergiji sodeluje pri temi Napredni sistemski hranilniki energije

Mojca Suvorov

Mojca Suvorov

SURS
O energetski pismenosti, platformi iEnergija/iEnergy in aplikaciji Electricity Map
Več ...

Mojca Suvorov vodi sektor za okoljske statistike na Statističnem uradu RS, v katerem poleg energetskih podatkov nastajajo še podatki s področja okolja, kmetijstva, prometa in turizma.

V mednarodnem okolju sodeluje v delovnih skupinah in projektih pri strateških razmislekih o prihodnosti statistike energetike in pri vzpostavitvah metodologij na ožjih področjih, kot je statistika obnovljivih virov energije. Je soavtorica priročnika za statistiko porabe energije v gospodinjstvih, ki ga je konec leta 2013 izdal Evropski statistični urad.

V iEnergiji sodeluje pri temi Energetika v Sloveniji in svetu: statistika

Matjaž Žvar

Matjaž Žvar

NEK
vodja strokovnega usposabljanja
O jedrskih elektrarnah in zanesljivosti obratovanja
Več ...

Matjaž Žvar je zaposlen v Nuklearni elektrarni Krško. Je vodja službe strokovnega usposabljanja in inženir izmene v kontrolni sobi, kjer je v preteklosti opravljal delo operaterja reaktorja in glavnega operaterja reaktorja.

Je član delovne skupine v mednarodni agenciji za atomsko energijo (MAAE) za področje razvoja kadrov. Sodeluje v tehničnih podpornih misijah svetovnega združenja operaterjev jedrskih elektrarn WANO, kar potrjuje, da so znanje in izkušnje, ki jih imajo v NEK, cenjeni tudi v svetu. Slovenijo zastopa v svetovnem združenju uporabnikov simulatorjev (USUG), ki so popolne kopije kontrolnih sob in s tem nepogrešljiv del sistema za usposabljanje obratovalnega osebja v elektrarnah.

V iEnergiji sodeluje pri temi Jedrska energija in zanesljivost obratovanja

Vsebino nenehno dopolnjujemo in osvežujemo. Zagotovi si redno obveščanje, prijavi se na e-novičnik.

e-novičnik