Electricity Map: elektrika in ogljična intenzivnost

Electricity Map – kaj je to?

Electricity Map omogoča, da s pomočjo številk, grafov in barv preveriš ogljično intenzivnost oskrbe z elektriko v Evropi. Je interaktivni spletni prikaz ogljične intenzivnosti proizvodnje in čezmejnih pretokov elektrike ter s tem povezanih izpustov CO2 v dejanskem času (real-time).

 

Electricity Map je septembra 2016 objavila organizacija Tomorrow. Gre za panevropski odprtokodni projekt, ki na interaktivnem zemljevidu Evrope združuje aktualne (real-time) podatke o:

  • virih za proizvodnjo elektrike,
  • čezmejnih pretokih elektrike,
  • količinah izpustov CO2 kot posledici proizvodnje ter uvoza in izvoza elektrike.

Prikaz vključuje tudi vremenske podatke in tako prispeva k oceni potenciala rabe sončne in vetrne energije v evropskih državah. Omogoča vizualizacijo hitrosti in smeri vetrov ter prekritosti evropskih območij z oblaki.

Electricity Map je projekt v nenehnem dopolnjevanju in nadgrajevanju.

Povezava na Electricity Map: https://www.electricitymap.org
Več o projektu: spletno mesto BUILD UP (Evropski portal za energetsko učinkovitost stavb)

Electricity Map in podatki o Sloveniji

Na interaktivnem evropskem zemljevidu Electricity Map so vključeni tudi podatki o oskrbi z elektriko v Sloveniji.

Electricity Map in podatki o Sloveniji

  • Preveri, iz katerih virov trenutno proizvajamo elektriko, od kod jo morda uvažamo in kam izvažamo?
  • Kako to vpliva na ogljično intenzivnost oskrbe z elektriko v Sloveniji?
  • Je naša država med zelenimi ali rjavimi evropskimi državami?

Hitri prikaz (time-lapse) ogljične intenzivnosti Evrope skozi leto dni

Ustvarjalci ElectricityMap-a so pripravili tudi hitri posnetek (time-lapse) ogljične intenzivnosti proizvodnje in pretokov elektrike v Evropi. Prikaz zajema obdobje od oktobra 2016 do septembra 2017.

Nekaj zanimivih ugotovitev time-lapsa:

  • Francija, Norveška in Švedska imajo skozi vse leto nizke izpuste CO2 na proizvedeno kWh (zelena barva),
  • ogljična intenzivnost drugih evropskih držav močno niha (od zelene prek oranžne in rjave do črne barve), predvsem v odvisnosti od vremena in naraščajočega deleža OVE v energetski mešanici,
  • Švica močno spreminja svojo 'ogljično barvo': od svetlo zelene (izpusti pod 100 g CO2eq/kWh) do rjave (do 500 gCO2eq/kWh), odvisno od tega, koliko električne energije uvaža od svoje severne sosede Nemčije, ki se pri proizvodnji elektrike močno naslanja na premog.

Vsebino nenehno dopolnjujemo in osvežujemo. Zagotovi si redno obveščanje, prijavi se na e-novičnik.

e-novičnik