Omrežje:
Zanesljivost obratovanja prenosnega omrežja

Zanesljivost obratovanja prenosnega omrežja

Prenosno omrežje ima osrednjo vlogo pri zanesljivi oskrbi odjemalcev z električno energijo, tudi prek zagotavljanja prožnosti elektroenergetskega sistema.

Vloga družbe ELES kot sistemskega operaterja prenosnega elektroenergetskega omrežja Slovenije

ELES kot edini sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja Slovenije skrbi za prenos električne energije od proizvajalcev (to so elektrarne, ki so priključene na 400, 220 ali 110 kV napetostni nivo) do odjemalcev (na napetostnem nivoju 110 kV). Ti so distribucijska podjetja (Elektro Ljubljana, Elektro Maribor, Elektro Gorenjska, Elektro Celje, Elektro Primorska) in tako imenovani direktni industrijski odjemalci.

Prenosno omrežje

Vir: ELES, d. o. o.

 

Poleg prenosa tudi zakup sistemskih storitev

Poleg prenosa električne energije ELES skrbi tudi za zakup sistemskih storitev, s pomočjo katerih poskuša čim bolj izravnati odstopanja proizvodnje ali porabe v sistemu in tako zagotavljati zanesljivo napajanje vseh odjemalcev v elektroenergetskem sistemu. Prenosno omrežje ima torej izjemno pomembno vlogo pri zagotavljanju prožnosti elektroenergetskega sistema.

Električna energija mora biti kakovostna

Poleg zanesljivega napajanja porabnikov z električno energijo je pomembno, da je ta tudi kakovostna. Električna energija je kakovostna, če ima ustrezno napetost in frekvenco (50 Hz), nizko vsebnost tako imenovanih višjih harmonskih komponent frekvence ter je dobavljena praktično brez prekinitev.

Porabniki v Evropi smo dimenzionirani za delovanje pri frekvenci 50 Hz. Že nekoliko večje odstopanje lahko ogrozi delovanje naših električnih naprav doma ali v industrijskih procesih. Prenapetosti ali previsoki toki lahko poškodujejo izolacijo v električnih napravah ali pa poškodujejo elektronske komponente v njih.

Koristi
Slovenija
Svet
Izzivi
Projekt
Intervju
Pri pripravi vsebine Omrežje sta sodelovala:
Jurij Klančnik
Jurij Klančnik
direktor Področja za obratovanje, ELES, d.o.o.

Jurij Klančnik je zaposlen v družbi ELES kot direktor Področja za obratovanje sistema. Glavno področje njegovega dela se nanaša na obratovanje elektroenergetskega sistema in trg z električno energijo, predvsem v povezavi z dodeljevanjem čezmejnih prenosnih zmogljivosti in nakupom ustreznih sistemskih storitev.

Aktiven je tudi v mednarodnih telesih, in sicer kot član ENTSO-E General Assembly, CORE HLM, NBI SC, TSCNET itd.

V iEnergiji sodeluje pri temi Zanesljivost obratovanja prenosnega omrežja

Darko Kramar
Darko Kramar
pomočnik direktorja Področja za obratovanje, ELES, d.o.o.

Mag. Darko Kramar je strokovnjak na področju obratovanja elektroenergetskih sistemov (EES) in delovanja trga z električno energijo, zaposlen v družbi ELES, d. o. o., sistemskem operaterju prenosnega omrežja.

Odgovoren je za zanesljivost obratovanja EES, sistemske storitve, čezmejne prenosne zmogljivosti in izravnavo EES. V mednarodnih telesih predstavlja družbo ELES kot član ENTSO-E Operational Steering Committee. Je tudi namestnik koordinatorja mednarodnega razvojnega projekta FutureFlow.

V iEnergiji sodeluje pri temi Zanesljivost obratovanja prenosnega omrežja

Vsebino nenehno dopolnjujemo in osvežujemo. Zagotovi si redno obveščanje, prijavi se na e-novičnik.

e-novičnik