O energiji, zanesljivosti in prožnosti

Ko pritisnemo stikalo na steni, pričakujemo, da bo luč zasvetila in osvetlila naš prostor. Na to se lahko zanesemo, saj je tipična zanesljivost dobave elektrike končnim odjemalcem pri nas zelo visoka, več kot 99,97-odstotna.

Enako pričakovanje kot za luč velja tudi za druge vrste rabe energije, tako v gospodinjstvu kot v pisarnah, tovarnah, trgovskih središčih in pri drugih porabnikih. Energijo potrebujemo, da:

 • ogrejemo ali ohladimo naše prostore,
 • osvetlimo sobe, pisarne ali trgovine,
 • delujejo naši mali in veliki gospodinjski aparati,
 • lahko med seboj komuniciramo doma in na poti ter uporabljamo računalnike in zabavno elektroniko,
 • poženemo stroje v obrtnem ali proizvodnem obratu,
 • smo mobilni in                               
 • še za marsikaj drugega v našem vsakdanjem življenju.

Vajeni smo udobja zanesljive oskrbe z električno energijo. Električna energija je sicer le ena od vrst energije, ki jo potrebujemo v vsakdanjem življenju, vendar je med pomembnejšimi, saj lahko učinkovito in udobno nadomešča druge vrste energije.

Vse večji delež nestanovitnih razpršenih obnovljivih virov energije v omrežju (na primer sončne elektrarne na strehah, male hidroelektrarne, vetrne elektrarne in podobno) vnaša v elektroenergetski sistem dodatne zahteve po prožnosti pri različnih akterjih, da bi ohranili stopnjo zanesljivosti oskrbe, ki smo je vajeni.

Prožno delovanje in s tem povezano sodelovanje akterjev v energetski krajini lahko pomembno prispeva k temu, da bo naša oskrba z nizkoogljično energijo zanesljiva tudi v prihodnje.

Poslanstvo iEnergije je: pomagati raziskati, kdo vse in kako lahko prispeva k prožnosti in s tem zanesljivosti obratovanja celotnega elektroenergetskega sistema in s tem k zanesljivosti oskrbe z elektriko.

Definicija zanesljivosti in prožnosti v iEnergiji. Prožnost elektroenergetskega sistema je njegova zmožnost prilagoditve proizvodnje in odjema elektrike za zagotovitev zanesljivega obratovanja in zanesljive oskrbe z energijo. Gre za sposobnost sistema in njegovih posameznih akterjev, da se prilagajajo in odzivajo na spremembe v ponudbi (proizvodnji) in povpraševanju (odjemu) elektrike.

 

Glavni viri prožnosti elektroenergetskega sistema so:

 • proizvodnja elektrike,
 • odjem elektrike in
 • hranilniki elektrike.

Za prožnost elektroenergetskega sistema potrebujemo:

 • uporabljene tehnologije in strategije njihovega vodenja, ki prožnost omogočajo,
 • tržne mehanizme, ki omogočajo akterjem, da s prožnostjo zaslužijo, in
 • regulatorne okvirje, ki to delovanje dovoljujejo.

Te zanima več o prožnosti na področju:

Razišči iEnergijo!

Vsebino nenehno dopolnjujemo in osvežujemo. Zagotovi si redno obveščanje, prijavi se na e-novičnik.

e-novičnik