WEC: energetska trilema in matrika energetskih izzivov

Energetska trilema (Energy Trilemma) in globalna lestvica držav

World Energy Trilemma Index 2018Mednarodna nevladna organizacija Svetovni energetski svet (World Energy Council, krajše: WEC) redno objavlja globalno lestvico držav glede na njihovo uspešnost pri uresničevanju energetske trajnosti (Energy sustainability). Energetsko trajnost tvorijo tri ključne dimenzije, in sicer:

  • varnost in zanesljivost oskrbe z energijo (Energy Security),
  • enakopravnost in cenovna dostopnost energije (Energy Equity) in
  • okoljska trajnost (Environmental Sustainability).

Rezultati raziskave za leto 2018 in publikacija WEC World Energy Trilema Index za leto 2018 so  dostopni tukaj: www.worldenergy.org.

Slovenija na globalni lestvici energetske trileme

Slovenija dosega v globalnem merilu odlične rezultate.

V letu 2018 smo v skupnem seštevku ključnih kazalnikov (energetska varnost, dostopnost energije in okoljska trajnost) med 125 državami dosegli 6. mesto (skupna ocena AAB).

Na področju zagotavljanja zanesljivosti oskrbe z energijo smo se globalno uvrstili na 2. mesto, takoj za Dansko.

Najuspešnejših deset držav v ocenjevanju energetske trileme za leto 2018:
1. Danska, 2. Švica, 3. Švedska, 4. Nizozemska, 5. Velika Britanija, 6. Slovenija, 7. Nemčija, 8. Nova Zelandija, 9. Norveška in 10. Francija.

World Energy Trilemma Index 2018 - Slovenia

Več informacij o uvrstitvi Slovenije na globalni lestvici energetske trileme: www.worldenergy.org (str. 131).


Tudi v letu 2017 se je Slovenija na globalni lestvici energetske trileme uvrstila med najuspešnejših deset držav.

Monitor žgočih energetskih izzivov (WEC Issues Monitor)

Issues Monitor 2018V okviru WEC redno pripravljajo tudi pregled ključnih, žgočih energetskih izzivov, kot jih prepoznavajo vodilni v energetiki (industrija, politični odločevalci in strokovna javnost).

Raziskava, v kateri sodeluje več kot 1.200 energetskih voditeljev iz več kot 35. držav vsega sveta se imenuje World Energy Issues Monitor in njeni rezultati za leto 2018 so prosto dostopni tukaj.

Na voljo je tudi spletno prosto dostopno interaktivno orodje, ki omogoča pregledovanje žgočih energetskih izzivov po regijah oziroma državah, skozi čas (od leta 2009) ter po naslednjih ključnih vsebinskih sklopih:

  • makroekonomska tveganja in ranljivosti,
  • energetska geopolitika in regionalna vprašanja,
  • energetske politike in poslovno okolje,
  • vizija energetike in tehnologije,
  • digitalizacija.

Matrika žgočih energetskih tem za Slovenijo za leto 2018 je na voljo tukaj.

Issues Monitor 2018 Slovenia

Vsebine iEnergije, povezane z izzivi prožnosti in zanesljivosti oskrbe z elektriko, bomo v prihodnje še intenzivneje pripravljali glede na rezultate WEC Issues Monitorja.

O WEC

Svetovni energetski svet (World Energy Council, krajše: WEC) so ustanovili leta 1923 v Londonu. Danes je to ena najvplivnejših nevladnih in neprofitnih organizacij, ki zastopa vse vrste energije ter proučuje, analizira in razpravlja o energetskih vprašanjih globalnega in regionalnega oziroma lokalnega pomena.

WEC podaja mnenja, nasvete ter priporočila tako širši javnosti kot tistim, ki odločajo o energetskih zadevah.

V okviru omenjene organizacije deluje tudi slovenski nacionalni komite Svetovnega energetskega sveta (SNK WEC), ki je bil ustanovljen 29. aprila 1992.

SNK WEC od leta 2014 organizira strateške konference, imenovane Razmislek o energetiki (Energy Policy Consideration, krajše: EPC). Vsebine in sklepi preteklih konferenc EPC so dostopni tukaj

 

Vsebino nenehno dopolnjujemo in osvežujemo. Zagotovi si redno obveščanje, prijavi se na e-novičnik.

e-novičnik