Hranilniki:
Napredni sistemski hranilniki energije

Napredni sistemski hranilniki energije

Sistemski hranilniki energije so v svetu v pospešenem razvoju in bodo poleg aktivnega odjema pomembno prispevali k prožnosti proizvodnje in porabe električne energije ter s tem k zanesljivi oskrbi odjemalcev.

Namen sistemskih hranilnikov: sprotno prilagajanje med proizvodnjo in porabo

Veliki hranilniki energije omogočajo skladiščenje električne energije v velikostnem razredu celotne države. Če velike hranilnike uporabimo za sprotno prilagajanje med proizvodnjo in porabo elektroenergetskega sistema, so to sistemski hranilniki.

Sistemski hranilniki delujejo v obdobjih, ko:

  • imajo proizvajalci težavo z nepredvidenimi viški ali upadi električne energije ali ko
  • imajo dobavitelji težave z nepredvideno velikim ali majhnim odjemom.

Tradicionalni in napredni veliki hranilniki energije

Poznamo tradicionalne in napredne velike hranilnike energije.

Tradicionalni veliki hranilniki skladiščijo energijo v obliki vodne energije, ki jo nato pretvorijo v električno energijo.

Napredni veliki hranilniki pa skladiščenje izvedejo tako, da elektriko hranijo v kemični obliki v električnih baterijah.

Pomen kakovostne izravnave sistema

Elektroenergetski sistem je odvisen od izravnave, ki poteka tudi s pomočjo sistemskih hranilnikov, torej brez njih ne more delovati. Kakovostna izravnava sistema je prvi pogoj za zanesljivo oskrbo odjemalcev.

Koristi
Slovenija
Svet
Izzivi
Projekt
Intervju
Pri pripravi vsebine Hranilniki je sodeloval/a:
Uroš  Salobir
Uroš Salobir
mag. Uroš Salobir, direktor Področja za strateške inovacije, Eles, d.o.o.

Mag. Uroš Salobir je v Elesu direktor Področja za strateške inovacije, ki ga je družba ustanovila zato, da bi še močneje podprla pripravo in izvajanje inovacijskih projektov in jih približala ključnim strateškim ciljem njenega prihodnjega razvoja.
Njegove izkušnje segajo na področja obratovanja elektroenergetskih sistemov, delovanja električnega trga ter koordinacije infrastrukturnih in tehnično informacijskih sistemov na nacionalni in mednarodni ravni.

V iEnergiji sodeluje pri temi Napredni sistemski hranilniki energije

Vsebino nenehno dopolnjujemo in osvežujemo. Zagotovi si redno obveščanje, prijavi se na e-novičnik.

e-novičnik