Proizvodnja:
Jedrska energija in zanesljivost obratovanja

Slovenija

Delež jedrske energije v proizvodnji elektrike v Sloveniji

Proizvodnja elektrike v Sloveniji (2016): Jedrska elektrarna prispeva skoraj petino (upoštevan je samo slovenski delež proizvodnje iz NEK)

Proizvodnja v letu 2016

Vir: SURS

Proizvodnja elektrike iz NEK se nenehno povečuje.

Proizvodnja elektrike iz NEK se povečuje vse od začetka njenega obratovanja. K temu največ prispevajo tehnološke posodobitve, podaljšanje gorivnega cikla, skrajšanje dolžine remonta in dobro vodenje elektrarne. V zadnjih petnajstih letih se je povprečje proizvodnje iz 4,5 TWh povečalo na 5,6 TWh ali drugače povedano: z zornega kota proizvedene elektrike je to toliko, kot da smo zgradili deset hidroelektrarn na spodnji Savi.

To pripomore k še večji zanesljivosti in stabilnosti obratovanja elektrarne, ki v neremontnem letu proizvede tudi do 6 TWh elektrike (od tega pripada Sloveniji polovica, torej do 3 TWh).

Letna proizvodnja NEK

Proizvodnja NEK od leta 1983 do leta 2016 (celotna proizvodnja, od katere Sloveniji pripada polovica)
Vir: NEK

NEK kontrolna soba

Foto: arhiv NEK

nazaj
Koristi
Slovenija
Svet
Izzivi
Projekt
Intervju
Pri pripravi vsebine Proizvodnja je sodeloval/a:
Matjaž Žvar
Matjaž Žvar
vodja strokovnega usposabljanja, NEK

Matjaž Žvar je zaposlen v Nuklearni elektrarni Krško. Je vodja službe strokovnega usposabljanja in inženir izmene v kontrolni sobi, kjer je v preteklosti opravljal delo operaterja reaktorja in glavnega operaterja reaktorja.

Je član delovne skupine v mednarodni agenciji za atomsko energijo (MAAE) za področje razvoja kadrov. Sodeluje v tehničnih podpornih misijah svetovnega združenja operaterjev jedrskih elektrarn WANO, kar potrjuje, da so znanje in izkušnje, ki jih imajo v NEK, cenjeni tudi v svetu. Slovenijo zastopa v svetovnem združenju uporabnikov simulatorjev (USUG), ki so popolne kopije kontrolnih sob in s tem nepogrešljiv del sistema za usposabljanje obratovalnega osebja v elektrarnah.

V iEnergiji sodeluje pri temi Jedrska energija in zanesljivost obratovanja

Vsebino nenehno dopolnjujemo in osvežujemo. Zagotovi si redno obveščanje, prijavi se na e-novičnik.

e-novičnik