Proizvodnja:
Jedrska energija in zanesljivost obratovanja

Jedrska energija in zanesljivost obratovanja

Pomen jedrskih elektrarn se v današnjih elektroenergetskih sistemih, v katerih narašča delež variabilnih razpršenih obnovljivih virov energije, povečuje predvsem zaradi njihove zanesljivosti pri proizvodnji nizkoogljične elektrike.

Obratovanje jedrskih elektrarn je zelo zanesljivo.

Jedrske elektrarne so velike proizvodne enote, ki delujejo zanesljivo in neprekinjeno, zato zagotavljajo stabilnost elektroenergetskega sistema.

Zanesljivo oskrbo z električno energijo zagotavljajo v vseh vremenskih pogojih, ne glede na menjavo dneva in noči ter podobno.

V primerjavi z drugimi tehnologijami potrebujejo za delovanje zelo majhno količino goriva, ki ga je treba v elektrarno dodati le na vsakih 18 ali celo 24 mesecev (odvisno od lastnosti elektrarne ter načrtovanja proizvodnje in gorivnega cikla). Novo gorivo za jedrske elektrarne se lahko brez težav skladišči celo več let.

NEK ima pomembno vlogo v slovenskem elektroenergetskem sistemu.

Nuklearna elektrarna Krško (NEK) ima pomembno vlogo zaradi svoje, za elektroenergetski sistem Slovenije velike moči. NEK zagotavlja stabilnost omrežja in vzdržuje kakovostne napetostne razmere pri prenosu energije.

Zaradi ugodne cene elektrike iz NEK in njenega znatnega deleža v slovenskem proizvodnem kolaču prispeva k cenovni stabilnosti elektrike v Sloveniji.

Povečuje tudi zanesljivost oskrbe oziroma njeno neodvisnost od zunanjih dejavnikov.

Nuklearna elektrarna Krško

Foto: arhiv NEK

Koristi
Slovenija
Svet
Izzivi
Projekt
Intervju
Pri pripravi vsebine Proizvodnja je sodeloval/a:
Matjaž Žvar
Matjaž Žvar
vodja strokovnega usposabljanja, NEK

Matjaž Žvar je zaposlen v Nuklearni elektrarni Krško. Je vodja službe strokovnega usposabljanja in inženir izmene v kontrolni sobi, kjer je v preteklosti opravljal delo operaterja reaktorja in glavnega operaterja reaktorja.

Je član delovne skupine v mednarodni agenciji za atomsko energijo (MAAE) za področje razvoja kadrov. Sodeluje v tehničnih podpornih misijah svetovnega združenja operaterjev jedrskih elektrarn WANO, kar potrjuje, da so znanje in izkušnje, ki jih imajo v NEK, cenjeni tudi v svetu. Slovenijo zastopa v svetovnem združenju uporabnikov simulatorjev (USUG), ki so popolne kopije kontrolnih sob in s tem nepogrešljiv del sistema za usposabljanje obratovalnega osebja v elektrarnah.

V iEnergiji sodeluje pri temi Jedrska energija in zanesljivost obratovanja

Vsebino nenehno dopolnjujemo in osvežujemo. Zagotovi si redno obveščanje, prijavi se na e-novičnik.

e-novičnik