Proizvodnja:
Jedrska energija in zanesljivost obratovanja

Izzivi

  • Jedrska energija se sooča predvsem z izzivi družbene sprejemljivosti.
  • Vse bolj je prepoznana sposobnost sodobnih jedrskih elektrarn za prožno obratovanje.
  • Prednost prožnega obratovanja: krepitev zanesljivosti elektroenergetskega sistema.

Družbena, stroškovna in politična sprejemljivost

Izzivi rabe jedrske energije za proizvodnjo elektrike so tako v Sloveniji kot v svetu povezani predvsem z izzivi družbene sprejemljivosti ter visokimi stroški načrtovanja in gradnje novih jedrskih elektrarn.

Z obojim je povezano tudi oblikovanje energetsko-podnebnih politik in sprejemljivost umeščanja rabe jedrske energije za proizvodnjo elektrike v nacionalne ter mednarodne razvojne in strateške dokumente.

Zanesljivost EES in možnost prožnega obratovanja

Vse bolj je prepoznana sposobnost sodobnih jedrskih elektrarn za variabilno in prožno obratovanje. Gre za redno spremembo do 5 % moči na minuto, kar lahko pomeni tudi več kot 50 MW spremembe moči v minuti.

Tako prožne jedrske elektrarne lahko pomembno sodelujejo pri regulaciji sistema in zato pozitivno vplivajo na zanesljivost elektroenergetskega sistema. To velja še posebej v pogojih, ko se proizvodnja iz variabilnih obnovljivih virov energije hitro in nenehno spreminja.

Nuklearna elektrarna Krško

Foto: arhiv NEK

nazaj
Koristi
Slovenija
Svet
Izzivi
Projekt
Intervju
Pri pripravi vsebine Proizvodnja je sodeloval/a:
Matjaž Žvar
Matjaž Žvar
vodja strokovnega usposabljanja, NEK

Matjaž Žvar je zaposlen v Nuklearni elektrarni Krško. Je vodja službe strokovnega usposabljanja in inženir izmene v kontrolni sobi, kjer je v preteklosti opravljal delo operaterja reaktorja in glavnega operaterja reaktorja.

Je član delovne skupine v mednarodni agenciji za atomsko energijo (MAAE) za področje razvoja kadrov. Sodeluje v tehničnih podpornih misijah svetovnega združenja operaterjev jedrskih elektrarn WANO, kar potrjuje, da so znanje in izkušnje, ki jih imajo v NEK, cenjeni tudi v svetu. Slovenijo zastopa v svetovnem združenju uporabnikov simulatorjev (USUG), ki so popolne kopije kontrolnih sob in s tem nepogrešljiv del sistema za usposabljanje obratovalnega osebja v elektrarnah.

V iEnergiji sodeluje pri temi Jedrska energija in zanesljivost obratovanja

Vsebino nenehno dopolnjujemo in osvežujemo. Zagotovi si redno obveščanje, prijavi se na e-novičnik.

e-novičnik