Hranilniki:
Napredni sistemski hranilniki energije

Projekt

Ime projekta

Sincro.Grid

Sincro GRIDS sofinanciranjem Evropske unije - Instrument za povezovanje Evrope

Namen projekta

Sincro.Grid je investicijski projekt pametnih omrežij evropskega pomena na območju Slovenije in Hrvaške. Med cilji projekta je vzpostavitev pogojev za učinkovito vključitev razpršenih enot za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije v prenosna in distribucijska omrežja na Hrvaškem in v Sloveniji.

V okviru projekta bo na različnih lokacijah po Sloveniji nameščenih za 10 MW baterijskih hranilnikov. To je relativno veliko, saj bo s tem pokritih približno 15 odstotkov domačih potreb po najhitrejši obliki prožnosti.

Hranilniki bodo uporabljali podobne baterijske celice, kot jih danes že uporabljamo v računalnikih in pametnih telefonih, zagotavljali pa bodo do 20 let življenjske dobe. Gre za zrele in tržno dostopne tehnologije, na za raziskovalne projekte.

Glavni izziv projekta

Osrednji izziv implementacije sistemskih hranilnikov ni njihov tehnološki razvoj ali fizična umestitev, temveč upravljanje podatkov oziroma algoritmov, ki nam pomagajo optimalno polniti in prazniti hranilnike.

Pomembno je namreč, koliko je hranilnik v nekem trenutku napolnjen oziroma za koliko ga v naslednjem trenutku izpraznimo. To vpliva na njegovo učinkovitost in življenjsko dobo.

Izziv je tudi, katere dodatne storitve lahko hranilnik še ponuja, in sicer tako za odjemalce energije kot z vidika zagotavljanja stabilnosti sistema.

Korist za odjemalce

Glavna korist je zanesljiva oskrba s kakovostno električno energijo.
Rezultati preizkusa sistemskih hranilnikov in upravljanja podatkov glede njihovega delovanja, ki jih bomo dobili v projektu Sincro.Grid, bodo pozitivno vplivali na nadaljnji razvoj mikro hranilnikov, ki jih uporabljajo odjemalci.

V projektu sodelujejo

ELES in SODO (Slovenija) ter HOPS in HEP ODS (Hrvaška).

 

Več informacij o projektu: Eles in Sincro.Grid

nazaj
Koristi
Slovenija
Svet
Izzivi
Projekt
Intervju
Pri pripravi vsebine Hranilniki je sodeloval/a:
Uroš  Salobir
Uroš Salobir
mag. Uroš Salobir, direktor Področja za strateške inovacije, Eles, d.o.o.

Mag. Uroš Salobir je v Elesu direktor Področja za strateške inovacije, ki ga je družba ustanovila zato, da bi še močneje podprla pripravo in izvajanje inovacijskih projektov in jih približala ključnim strateškim ciljem njenega prihodnjega razvoja.
Njegove izkušnje segajo na področja obratovanja elektroenergetskih sistemov, delovanja električnega trga ter koordinacije infrastrukturnih in tehnično informacijskih sistemov na nacionalni in mednarodni ravni.

V iEnergiji sodeluje pri temi Napredni sistemski hranilniki energije

Vsebino nenehno dopolnjujemo in osvežujemo. Zagotovi si redno obveščanje, prijavi se na e-novičnik.

e-novičnik