Hranilniki:
Napredni sistemski hranilniki energije

Koristi

  • Pomembna sta trenda oblikovanja vloge aktivnih odjemalcev in razvoja naprednih hranilnikov.
  • Razvoj hranilnikov pričakujemo na sistemski ravni (raven elektroenergetskega sistema) in na mikro ravni (raven gospodinjskih in drugih odjemalcev).

Zanesljivost oskrbe in vključevanje obnovljivih virov: dve možni poti razvoja

Če želimo odjemalcem tudi v prihodnje zagotavljati enako raven zanesljivosti oskrbe z energijo, kot jo imajo danes, hkrati pa na ravni elektroenergetskega sistema omogočiti vse večji delež obnovljivih virov energije v proizvodnji električne energije, sta glede na stanje in razvoj tehnologije pomembna naslednja trenda:

  • krepitev vloge aktivnih odjemalcev in/ali
  • pospešen razvoj naprednih hranilnikov na sistemski ravni (raven elektroenergetskega sistema) in na mikro ravni (raven gospodinjskih in drugih odjemalcev).

Trend krepitve vloge aktivnih odjemalcev

Aktivni odjemalci so tisti odjemalci, ki so sposobni in ustrezno motivirani svoj odjem prilagajati glede na potrebe sistema: ga torej zmanjševati ali povečevati.

Takšne odjemalce lahko prek tehnologij združevanja (agregacije) povežemo v večjo skupino aktivnih odjemalcev, ki lahko na sistemski ravni nadomesti sistemsko elektrarno.

Agregacijo aktivnih odjemalcev povezujemo tudi z agregacijo manjših razpršenih virov električne energije, ki običajno sodelujejo v veliki skupini odjemalcev.

Trend razvoja naprednih hranilnikov energije

Napredni hranilniki energije delujejo na dveh ravneh:

  • na mikro ravni, torej na ravni razpršenih, majhnih hranilnikov v hišah ali v električnih avtomobilih, in/ali
  • na sistemski ravni, ko napredne hranilnike sestavimo v velike zabojnike in jih postavimo v eno od vozlišč elektroenergetskega sistema.

Povezovanje mikro hranilnikov v večje, sistemske enote poteka z agregacijo, podobno kot povezovanje aktivnih odjemalcev.

Sistemski hranilniki energije se danes v svetu pospešeno razvijajo. Poleg aktivnega odjema bodo kljub vse večjemu deležu negotovih in spremenljivih obnovljivih virov v omrežju pomembno prispevali k uravnoteženju proizvodnje in porabe električne energije ter s tem k zanesljivi oskrbi odjemalcev z električno energijo.

nazaj
Koristi
Slovenija
Svet
Izzivi
Projekt
Intervju
Pri pripravi vsebine Hranilniki je sodeloval/a:
Uroš  Salobir
Uroš Salobir
mag. Uroš Salobir, direktor Področja za strateške inovacije, Eles, d.o.o.

Mag. Uroš Salobir je v Elesu direktor Področja za strateške inovacije, ki ga je družba ustanovila zato, da bi še močneje podprla pripravo in izvajanje inovacijskih projektov in jih približala ključnim strateškim ciljem njenega prihodnjega razvoja.
Njegove izkušnje segajo na področja obratovanja elektroenergetskih sistemov, delovanja električnega trga ter koordinacije infrastrukturnih in tehnično informacijskih sistemov na nacionalni in mednarodni ravni.

V iEnergiji sodeluje pri temi Napredni sistemski hranilniki energije

Vsebino nenehno dopolnjujemo in osvežujemo. Zagotovi si redno obveščanje, prijavi se na e-novičnik.

e-novičnik