Hranilniki:
Napredni sistemski hranilniki energije

Izzivi

  • Obstaja negotovost glede nadaljnjega razvoja samooskrbnih shem, tudi v zvezi z mikro (hišnimi) hranilniki in električnimi vozili.

Odjemalci bodo tudi v prihodnje potrebovali priključek na električno omrežje

Tako v Sloveniji kot v svetu je prisotna težnja glede samooskrbe in s tem povezanih vlaganj odjemalcev-proizvajalcev (prosumerjev) v mikro hišne hranilnike in električna vozila.

Samooskrba pomeni oskrbo odjemalca na način, da električno energijo proizvede lokalno sam, z njo pa zadosti potrebam svojega hišnega odjema in porabe električnega vozila. Če njegova proizvodnja občasno presega njegov odjem, lahko to energijo shrani, če ima na voljo mikro hranilnik.

Ker odjemalec v tovrstnih shemah še vedno ne more dosegati enake zanesljivosti oskrbe z električno energijo, kot jo dosega danes, bo tudi v prihodnje potreboval enako močan priključek na električno omrežje.

Razlika bo v tem, da bo priključek na omrežje uporabljal zgolj kot rezervo za primer morebitnih težav s samooskrbo.

Rešitev v smeri povezave akterjev v celovito shemo vodenja

Ključna rešitev omenjenih izzivov za celotni sistem je povezava prihodnjih hranilnikov, razpršenih obnovljivih virov energije, električnih vozil in aktivnih odjemalcev v celovito shemo vodenja.

Rešitev izziva torej ne gre v smeri izoliranih omrežij, temveč v smeri medsebojnega sodelovanja med mikro shemami in mikro omrežji.

nazaj
Koristi
Slovenija
Svet
Izzivi
Projekt
Intervju
Pri pripravi vsebine Hranilniki je sodeloval/a:
Uroš  Salobir
Uroš Salobir
mag. Uroš Salobir, direktor Področja za strateške inovacije, Eles, d.o.o.

Mag. Uroš Salobir je v Elesu direktor Področja za strateške inovacije, ki ga je družba ustanovila zato, da bi še močneje podprla pripravo in izvajanje inovacijskih projektov in jih približala ključnim strateškim ciljem njenega prihodnjega razvoja.
Njegove izkušnje segajo na področja obratovanja elektroenergetskih sistemov, delovanja električnega trga ter koordinacije infrastrukturnih in tehnično informacijskih sistemov na nacionalni in mednarodni ravni.

V iEnergiji sodeluje pri temi Napredni sistemski hranilniki energije

Vsebino nenehno dopolnjujemo in osvežujemo. Zagotovi si redno obveščanje, prijavi se na e-novičnik.

e-novičnik