Regulator in trgi:
Regulator in prožnost

Svet

Primer dobre prakse: Francija

V Franciji lahko veliki industrijski odjemalci že od leta 2003 s prilagajanjem odjema sodelujejo v izravnalnem mehanizmu. Leta 2007 so začeli izvajati prve pilotne projekte, v katerih so agregatorji ponujali združeno prilagajanje odjema malih odjemalcev v okviru izravnalnega mehanizma. Trga primarne in sekundarne rezerve sta za prilagajanje odjema odprta od 1. julija 2014.

V okviru tako imenovanega mehanizma NEBEF (Notification d’Échange de Blocs d’Effacement) lahko odjemalci od decembra 2013 ponujajo svojo prožnost tudi na veleprodajnem energetskem trgu (trgovanje znotraj dneva), na trgu zmogljivosti pa od januarja 2017. Sodelovanje pri prilagajanju odjema je mogoče tudi pri trgovanju za dan vnaprej.

Razlogov, zakaj je Franciji vse to uspelo, je verjetno več. Med drugim pa so tudi:

  • Politična podpora prilagajanju odjema: prilagajanje odjema ima pomembno mesto v energetski politiki države.
  • Odpiranje različnih trgov za prilagajanje odjema, kar je del oblikovanja trga (market design). Pri procesu oblikovanja trga so v posameznih pravilih za delovanje trga jasno opredelili tudi vlogo prilagajanja odjema.
  • Prilagojeni produkti: produkte, s katerimi se prilagojeni odjem pojavlja na različnih trgih, so še posebej prilagodili. Prilagojeni odjem ima namreč določene posebnosti in omejitve (na primer ne more zagotavljati prilagojenega odjema daljši čas, kar za klasične proizvodne enote praviloma ni težavno). Če se torej v pravilih ohranijo zahteve za produkte, ki jih lahko zagotavljajo le klasične proizvodne enote, prilagajanje odjema nima možnosti za sodelovanje.
  • Nov akter – agregator: pri oblikovanju trga so uvedli novega akterja, tako imenovanega neodvisnega agregatorja, in mu zagotovili enakopravno vlogo na energetskih trgih. Jasno so določili vlogo in razmerje agregatorja do drugih akterjev na trgu, predvsem do odgovorne bilančne skupine in do dobaviteljev.

Informativni britanski video o pomenu prožnosti

Zanimivo in poučno: informativno-ozaveščevalni video o pomenu prožnosti (energy flexibility) in prilagajanju odjema v britanskem energetskem sistemu.

Več

SEDC ponuja več informacij o primerih prilagajanja odjema v svetu


SEDC je organizacija, ki združuje evropska podjetja, delujoča na področju aktivnega odjema. Dokument Explicit Demand Response in Europe – Mapping the Markets 2017 ponuja pregled dogajanja na področju prilagajanja odjema v EU. Predstavi primere dobre prakse in ukrepe za odpravljanje regulativnih ovir.

Publikacija JRC o prilagajanju odjema

S prilagajanjem odjema se ukvarja tudi JRC (Joint Research Center pri Evropski komisiji). Pregledna publikacija Demand Response Status in EU Member States (2016) je dostopna na:

nazaj
Koristi
Slovenija
Svet
Izzivi
Projekt
Intervju
Pri pripravi vsebine Regulator in trgi sta sodelovala:
Duška Godina
Duška Godina
Direktorica, Agencija za energijo

Mag. Duška Godina je od januarja 2016 direktorica slovenskega energetskega regulatorja, Agencije za energijo. V energetiki dela od leta 2005, ko je v agenciji najprej opravljala delo svetovalke direktorice in sodelovala pri sprejemanju ključnih odločitev energetskega regulatorja. Še posebej pomembna je bila njena vloga pri oblikovanju aktualne slovenske energetske zakonodaje.

V okviru pristojnosti in poslanstva energetskega regulatorja dejavno sodeluje pri ustvarjanju in izvajanju energetske politike Slovenije, s ciljem zagotavljati odjemalcem kakovostno, zanesljivo in konkurenčno oskrbo z energijo ob hkratnem zagotavljanju podnebno-okoljskih dogovorov in ciljev.

V iEnergiji sodeluje pri temi Regulator in prožnost

David Batič
David Batič
, Agencija za energijo

Mag. David Batič je v Agenciji za energijo odgovoren za vodenje sektorja za razvoj in monitoring trga z energijo. V agenciji se je sprva večinoma posvečal razvoju metodologije reguliranja s kakovostjo oskrbe in spremljanju delovanja trga z energijo. V okviru svoje sedanje vloge pa je v agenciji odgovoren za področja monitoringa delovanja trga z energijo, REMIT, spodbujanja razvoja pametnih omrežij, elektromobilnosti, učinkovite izmenjave podatkov na trgih z energijo in za poslovno informatiko.

Kot podpredsednik Sekcije za izmenjavo podatkov na energetskem trgu (IPET) pri Energetski zbornici Slovenije se aktivno zavzema za poenotenje poslovnih procesov elektronske izmenjave podatkov na trgih z energijo na nacionalni in EU ravni. 

V iEnergiji sodeluje pri temi Regulator in prožnost

Vsebino nenehno dopolnjujemo in osvežujemo. Zagotovi si redno obveščanje, prijavi se na e-novičnik.

e-novičnik