Regulator in trgi:
Regulator in prožnost

Slovenija

Javna posvetovanja na temo aktivnega odjema

Agencija za energijo je začela ozaveščati glede potencialov trga prožnosti v letu 2012, ko je izvedla javno posvetovanje Prilagajanje odjema. Nov cikel posvetovanja je predviden v drugi polovici leta 2018.

Na podlagi predloga novih direktiv in uredb EU (tako imenovani zimski sveženj) in dejanskih potreb trga v Sloveniji je Agencija za energijo oktobra 2017 začela javno posvetovanje o regulatornih spremembah na področju nove vloge »aktivni odjemalec«. To posvetovanje se ukvarja z regulatornimi ovirami na področju uveljavitve te nove vloge. Agencija predlaga konkretne rešitve za odpravo ovir, pri čemer naslavlja širok nabor odgovornih deležnikov (poleg agencije še Ministrstvo za infrastrukturo, Sistemskega operaterja distribucijskega omrežja z električno energijo – SODO in operaterja trga Borzen).

 

Pametna omrežja in napredni merilni sistem − pogoj za razvoj trga prožnosti

Agencija za energijo je v regulativnem obdobju 2013−2015 začela eksplicitno spodbujati naložbe elektrodistributerjev v pametna omrežja, ki so eden od pomembnih pogojev za razvoj trga prožnosti. Dejavna je bila tudi na področju uvajanja naprednega merilnega sistema.

Leta 2014 je izdelala študijo stroškov in koristi uvajanja naprednega merilnega sistema v Sloveniji, ki je pokazala ekonomsko upravičenost naložbe. Vzpostavitev učinkovitega naprednega merilnega sistema je eden od ključnih pogojev za razvoj trga prožnosti. Agencija je imela pomembno vlogo pri zagotovitvi konkurenčne cene pametnih števcev.

Dinamično tarifiranje in testiranje učinkovitosti aktivnega vključevanja odjemalcev

V Sloveniji danes izvajamo spodbude na področju uvajanja naložb v pametna omrežja in z njimi povezanih tržnih mehanizmov, ki so osredotočene na testiranje učinkovitosti aktivnega vključevanja odjemalcev v programe prilagajanja odjema z uporabo dinamičnega tarifiranja.
Agencija je v okviru spodbujanja naložb v pametna omrežja v regulativnem obdobju 2016−2018 uvedla tako imenovane izvedbene spodbude za kvalificirane projekte operaterja distribucijskega omrežja na področju pametnih omrežij.

Pri prilagajanju odjema bo sodelovalo do 10 tisoč slovenskih odjemalcev

Agencija je v okviru projektov omogočila uporabo posebne pilotne dinamične omrežninske tarife, na podlagi katere se izvajajo programi prilagajanja odjema za odpravo lokalnih preobremenitev v distribucijskem omrežju.


Do konca leta 2018 bo lahko do 10.000 gospodinjskih oziroma malih poslovnih odjemalcev na pregleden način sodelovalo v programih prilagajanja odjema, ki jih bosta v okviru pilotnih projektov izvajali distribucijski podjetji Elektro Celje in Elektro Maribor.

nazaj
Koristi
Slovenija
Svet
Izzivi
Projekt
Intervju
Pri pripravi vsebine Regulator in trgi sta sodelovala:
Duška Godina
Duška Godina
Direktorica, Agencija za energijo

Mag. Duška Godina je od januarja 2016 direktorica slovenskega energetskega regulatorja, Agencije za energijo. V energetiki dela od leta 2005, ko je v agenciji najprej opravljala delo svetovalke direktorice in sodelovala pri sprejemanju ključnih odločitev energetskega regulatorja. Še posebej pomembna je bila njena vloga pri oblikovanju aktualne slovenske energetske zakonodaje.

V okviru pristojnosti in poslanstva energetskega regulatorja dejavno sodeluje pri ustvarjanju in izvajanju energetske politike Slovenije, s ciljem zagotavljati odjemalcem kakovostno, zanesljivo in konkurenčno oskrbo z energijo ob hkratnem zagotavljanju podnebno-okoljskih dogovorov in ciljev.

V iEnergiji sodeluje pri temi Regulator in prožnost

David Batič
David Batič
, Agencija za energijo

Mag. David Batič je v Agenciji za energijo odgovoren za vodenje sektorja za razvoj in monitoring trga z energijo. V agenciji se je sprva večinoma posvečal razvoju metodologije reguliranja s kakovostjo oskrbe in spremljanju delovanja trga z energijo. V okviru svoje sedanje vloge pa je v agenciji odgovoren za področja monitoringa delovanja trga z energijo, REMIT, spodbujanja razvoja pametnih omrežij, elektromobilnosti, učinkovite izmenjave podatkov na trgih z energijo in za poslovno informatiko.

Kot podpredsednik Sekcije za izmenjavo podatkov na energetskem trgu (IPET) pri Energetski zbornici Slovenije se aktivno zavzema za poenotenje poslovnih procesov elektronske izmenjave podatkov na trgih z energijo na nacionalni in EU ravni. 

V iEnergiji sodeluje pri temi Regulator in prožnost

Vsebino nenehno dopolnjujemo in osvežujemo. Zagotovi si redno obveščanje, prijavi se na e-novičnik.

e-novičnik