Regulator in trgi:
Regulator in prožnost

Koristi

  • Prožnost proizvodnje in odjema lahko ponujajo različni akterji. Učinkovito regulatorno okolje jim zagotovi pogoje za aktivno udeležbo.
  • Učinkovit trg prožnosti časovno zamakne ali celo odpravi potrebo po nekaterih zahtevnih investicijah v konvencionalno proizvodnjo električne energije.

Več prožnosti proizvodnje in odjema pomeni manj potreb po zahtevnih investicijah v omrežja

Učinkovito regulatorno okolje je priložnost za aktivno udeležbo več akterjev, tudi malih odjemalcev in malih proizvajalcev, pri zagotavljanju prožnosti proizvodnje in odjema. Pri tem je posebej pomembna vloga od dobaviteljev neodvisnih agregatorjev, ki z združevanjem posameznih manjših ponudb prilagajanja proizvodnje in odjema krepijo njihov skupen in zato močnejši položaj na trgu prožnosti. Tako jim v zameno za njihovo prožnost omogočajo večje ekonomske koristi.

Večja prožnost pri proizodnji in odjemu pomeni tudi manj potreb po novih, stroškovno in okoljsko zahtevnih investicijah v nova omrežja oziroma ojačitve obstoječih omrežij, ki danes bremenijo vse odjemalce električne energije.

Boljše obvladovanje rasti koničnih obremenitev

Elektroenergetska omrežja so načrtovana na podlagi tako imenovanih koničnih moči. To so najvišje moči, ki se v omrežju praviloma pojavljajo le nekajkrat v letu. Z večjo prožnostjo proizvodnje in odjema udeležencev na trgu lažje obvladujemo rast koničnih obremenitev.

Pri izvajanju sistemskih storitev sodelujejo tudi najmanjši odjemalci

Trg prožnosti omogoča sodelovanje akterjev, tudi najmanjših odjemalcev, pri izvajanju sistemskih storitev. Tako lahko ta trg časovno zamakne ali celo odpravi potrebo po investiranju v proizvodnjo oziroma zakup sistemskih storitev pri konvencionalnih, okoljsko problematičnih proizvajalcih električne energije (na primer termoelektrarne na fosilna goriva).

nazaj
Koristi
Slovenija
Svet
Izzivi
Projekt
Intervju
Pri pripravi vsebine Regulator in trgi sta sodelovala:
Duška Godina
Duška Godina
Direktorica, Agencija za energijo

Mag. Duška Godina je od januarja 2016 direktorica slovenskega energetskega regulatorja, Agencije za energijo. V energetiki dela od leta 2005, ko je v agenciji najprej opravljala delo svetovalke direktorice in sodelovala pri sprejemanju ključnih odločitev energetskega regulatorja. Še posebej pomembna je bila njena vloga pri oblikovanju aktualne slovenske energetske zakonodaje.

V okviru pristojnosti in poslanstva energetskega regulatorja dejavno sodeluje pri ustvarjanju in izvajanju energetske politike Slovenije, s ciljem zagotavljati odjemalcem kakovostno, zanesljivo in konkurenčno oskrbo z energijo ob hkratnem zagotavljanju podnebno-okoljskih dogovorov in ciljev.

V iEnergiji sodeluje pri temi Regulator in prožnost

David Batič
David Batič
, Agencija za energijo

Mag. David Batič je v Agenciji za energijo odgovoren za vodenje sektorja za razvoj in monitoring trga z energijo. V agenciji se je sprva večinoma posvečal razvoju metodologije reguliranja s kakovostjo oskrbe in spremljanju delovanja trga z energijo. V okviru svoje sedanje vloge pa je v agenciji odgovoren za področja monitoringa delovanja trga z energijo, REMIT, spodbujanja razvoja pametnih omrežij, elektromobilnosti, učinkovite izmenjave podatkov na trgih z energijo in za poslovno informatiko.

Kot podpredsednik Sekcije za izmenjavo podatkov na energetskem trgu (IPET) pri Energetski zbornici Slovenije se aktivno zavzema za poenotenje poslovnih procesov elektronske izmenjave podatkov na trgih z energijo na nacionalni in EU ravni. 

V iEnergiji sodeluje pri temi Regulator in prožnost

Vsebino nenehno dopolnjujemo in osvežujemo. Zagotovi si redno obveščanje, prijavi se na e-novičnik.

e-novičnik