Omrežje:
Zanesljivost obratovanja prenosnega omrežja

Projekt

Ime projekta

FutureFlow

Logo webEU Horizon 2020 research and innovation programme

Namen projekta

Področje delovanja tako imenovane sekundarne regulacije frekvence razširiti iz proizvodnje (od tradicionalnih, velikih elektrarn) k naprednim odjemalcem električne energije in omogočiti mednarodno izvajanje take dejavnosti.

Glavni izziv projekta

V okviru projekta FutureFlow raziskujejo nove rešitve za izravnavo elektroenergetskega sistema in upravljanje pretokov v evropskem elektroenergetskem omrežju.
Če na primer v Sloveniji nastopi nepredvidena razlika med proizvodnjo in odjemom električne energije, bodo s pomočjo rezultatov projekta FutureFlow omogočili, da to težavo odpravijo napredni odjemalci iz Slovenije ali katere koli druge države, denimo Madžarske ali Romunije.

FutureFlow

Korist za odjemalce

Temeljna korist za odjemalce je zanesljiva oskrba s kakovostno električno energijo.

Poleg tega bodo napredni odjemalci, ki jih nagovarja projekt FutureFlow, sposobni v nekaj sekundah povečati ali zmanjšati odjem in s tem izvajati funkcije, ki jih danes izvajajo predvsem tradicionalne hidro- ali termoelektrarne na fosilna goriva.

Odjemalec bo tako postal aktivni udeleženec med energetskimi akterji. Za svoje delovanje, ki bo pomagalo ohranjati stabilnost omrežja, bo ustrezno nagrajen.

V projektu sodeluje: 12 partnerjev iz osmih evropskih držav, med njimi so štirje sistemski operaterji, raziskovalne ustanove, tehnološke družbe in dva trgovca z električno energijo. Vsa podjetja so vodilna na svojem področju glede tehnologij in storitev, ki jih ponujajo odjemalcem.

Projekt je vreden 13 milijonov evrov in se financira iz evropskega programa Obzorje 2020. Družba ELES je koordinator projekta.

 

Več informacij o projektu: Eles in FutureFlow

nazaj
Koristi
Slovenija
Svet
Izzivi
Projekt
Intervju
Pri pripravi vsebine Omrežje sta sodelovala:
Jurij Klančnik
Jurij Klančnik
direktor Področja za obratovanje, ELES, d.o.o.

Jurij Klančnik je zaposlen v družbi ELES kot direktor Področja za obratovanje sistema. Glavno področje njegovega dela se nanaša na obratovanje elektroenergetskega sistema in trg z električno energijo, predvsem v povezavi z dodeljevanjem čezmejnih prenosnih zmogljivosti in nakupom ustreznih sistemskih storitev.

Aktiven je tudi v mednarodnih telesih, in sicer kot član ENTSO-E General Assembly, CORE HLM, NBI SC, TSCNET itd.

V iEnergiji sodeluje pri temi Zanesljivost obratovanja prenosnega omrežja

Darko Kramar
Darko Kramar
pomočnik direktorja Področja za obratovanje, ELES, d.o.o.

Mag. Darko Kramar je strokovnjak na področju obratovanja elektroenergetskih sistemov (EES) in delovanja trga z električno energijo, zaposlen v družbi ELES, d. o. o., sistemskem operaterju prenosnega omrežja.

Odgovoren je za zanesljivost obratovanja EES, sistemske storitve, čezmejne prenosne zmogljivosti in izravnavo EES. V mednarodnih telesih predstavlja družbo ELES kot član ENTSO-E Operational Steering Committee. Je tudi namestnik koordinatorja mednarodnega razvojnega projekta FutureFlow.

V iEnergiji sodeluje pri temi Zanesljivost obratovanja prenosnega omrežja

Vsebino nenehno dopolnjujemo in osvežujemo. Zagotovi si redno obveščanje, prijavi se na e-novičnik.

e-novičnik