Omrežje:
Zanesljivost obratovanja prenosnega omrežja

Izzivi

  • Skupen izziv evropskih operaterjev prenosnih omrežij: vse več razpršenih obnovljivih virov energije in uvedba novega paketa zakonodaje.

Izziv za operaterje: vključevanje razpršenih virov energije v omrežje

Izziv za zagotavljanje zanesljivega obratovanja prenosnega omrežja pomeni predvsem prehod elektroenergetskega sistema na nizkoogljičnost, torej prehod na razpršene obnovljive vire energije.

Vsi evropski operaterji imajo glede tega skupen izziv: uvedbo novega paketa zakonodaje, ki posega tudi v obratovanje in na trg elektrike ter spreminja pretekle vzorce in prakso, ko je obratovanje EES temeljilo na proizvodnji električne energije iz klasičnih konvencionalnih elektrarn (predvsem elektrarne na fosilna goriva, jedrske elektrarne in velike hidroelektrarne).

nazaj
Koristi
Slovenija
Svet
Izzivi
Projekt
Intervju
Pri pripravi vsebine Omrežje sta sodelovala:
Jurij Klančnik
Jurij Klančnik
direktor Področja za obratovanje, ELES, d.o.o.

Jurij Klančnik je zaposlen v družbi ELES kot direktor Področja za obratovanje sistema. Glavno področje njegovega dela se nanaša na obratovanje elektroenergetskega sistema in trg z električno energijo, predvsem v povezavi z dodeljevanjem čezmejnih prenosnih zmogljivosti in nakupom ustreznih sistemskih storitev.

Aktiven je tudi v mednarodnih telesih, in sicer kot član ENTSO-E General Assembly, CORE HLM, NBI SC, TSCNET itd.

V iEnergiji sodeluje pri temi Zanesljivost obratovanja prenosnega omrežja

Darko Kramar
Darko Kramar
pomočnik direktorja Področja za obratovanje, ELES, d.o.o.

Mag. Darko Kramar je strokovnjak na področju obratovanja elektroenergetskih sistemov (EES) in delovanja trga z električno energijo, zaposlen v družbi ELES, d. o. o., sistemskem operaterju prenosnega omrežja.

Odgovoren je za zanesljivost obratovanja EES, sistemske storitve, čezmejne prenosne zmogljivosti in izravnavo EES. V mednarodnih telesih predstavlja družbo ELES kot član ENTSO-E Operational Steering Committee. Je tudi namestnik koordinatorja mednarodnega razvojnega projekta FutureFlow.

V iEnergiji sodeluje pri temi Zanesljivost obratovanja prenosnega omrežja

Vsebino nenehno dopolnjujemo in osvežujemo. Zagotovi si redno obveščanje, prijavi se na e-novičnik.

e-novičnik