Omrežje:
Zanesljivost obratovanja prenosnega omrežja

Svet

  • Dobro smo povezani z elektroenergetskimi omrežji sosednjih držav (Italija, Avstrija in Hrvaška).
  • Elektroenergetski sistem celinske Evrope deluje kot celota.
  • Čezmejne povezave so ključne za zagotavljanje prožnosti sistema.

Dobre povezave Slovenije s sosednjimi državami

Slovenski elektroenergetski sistem (EES) je dobro povezan z omrežji sosednjih držav Italije, Avstrije in Hrvaške. Povezava z Madžarsko (prek daljnovoda Cirkovce–Pince) se še pripravlja na izgradnjo, in sicer kot projekt skupnega interesa (PCI projekt) v okviru Evropske unije.

Infrastruktura za čezmejne povezave so daljnovodi napetosti 400 kV, 220 kV in 110 kV. Del potrebne infrastrukture je tudi oprema za izmenjavo podatkov v realnem času, za zaščito in vodenje teh naprav.

Čezmejne povezave in zagotavljanje prožnosti sistema

Elektroenergetski sistem celinske Evrope deluje kot celota, zato so čezmejne povezave, sodelovanje, koordinacija ukrepov in razvoj trga z vseevropsko električno energijo nuja za zagotavljanje prožnosti sistema.

Prožnost sistema potrebujemo za kakovostno obratovanje prenosnega omrežja in za doseganje čim nižje cene zanesljive oskrbe končnih odjemalcev.

nazaj
Koristi
Slovenija
Svet
Izzivi
Projekt
Intervju
Pri pripravi vsebine Omrežje sta sodelovala:
Jurij Klančnik
Jurij Klančnik
direktor Področja za obratovanje, ELES, d.o.o.

Jurij Klančnik je zaposlen v družbi ELES kot direktor Področja za obratovanje sistema. Glavno področje njegovega dela se nanaša na obratovanje elektroenergetskega sistema in trg z električno energijo, predvsem v povezavi z dodeljevanjem čezmejnih prenosnih zmogljivosti in nakupom ustreznih sistemskih storitev.

Aktiven je tudi v mednarodnih telesih, in sicer kot član ENTSO-E General Assembly, CORE HLM, NBI SC, TSCNET itd.

V iEnergiji sodeluje pri temi Zanesljivost obratovanja prenosnega omrežja

Darko Kramar
Darko Kramar
pomočnik direktorja Področja za obratovanje, ELES, d.o.o.

Mag. Darko Kramar je strokovnjak na področju obratovanja elektroenergetskih sistemov (EES) in delovanja trga z električno energijo, zaposlen v družbi ELES, d. o. o., sistemskem operaterju prenosnega omrežja.

Odgovoren je za zanesljivost obratovanja EES, sistemske storitve, čezmejne prenosne zmogljivosti in izravnavo EES. V mednarodnih telesih predstavlja družbo ELES kot član ENTSO-E Operational Steering Committee. Je tudi namestnik koordinatorja mednarodnega razvojnega projekta FutureFlow.

V iEnergiji sodeluje pri temi Zanesljivost obratovanja prenosnega omrežja

Vsebino nenehno dopolnjujemo in osvežujemo. Zagotovi si redno obveščanje, prijavi se na e-novičnik.

e-novičnik