Omrežje:
Zanesljivost obratovanja prenosnega omrežja

Koristi

  • Običajno pričakovanje odjemalcev: električna energija je na voljo vedno, kadar jo potrebujemo.
  • Motnje v omrežju: ko elektrarne prenehajo obratovati ali ko izpade povezava (na primer daljnovod).
  • ELES skrbi za prožnost sistema. Z odpravo motenj omogoča zanesljivo napajanje odjemalcev.

Življenje brez elektrike se zaplete ...

Odjemalci smo navajeni, da nam je elektrika na voljo vedno, kadar jo potrebujemo. Brez nje se naše vsakdanje življenje na različne načine zaplete (ne moremo osvetliti ali ogreti prostora, si skuhati čaja, napolniti mobilnika in podobno).

Motnje v elektroenergetskem omrežju

Motnje v prenosnem elektroenergetskem omrežju nastanejo, kadar:

  • izpade proizvodni vir (ker elektrarna iz nekega razloga preneha obratovati) ali
  • izpade povezava (daljnovod ali transformator).

V takih primerih si v družbi ELES, ki je odgovorna za zanesljivo oskrbo z električno energijo, z različnimi ukrepi prizadevajo zmanjšati vpliv motenj v omrežju na napajanje odjemalcev. Skrbijo torej za prožnost sistema, ki omogoča zanesljivo napajanje odjemalcev.

nazaj
Koristi
Slovenija
Svet
Izzivi
Projekt
Intervju
Pri pripravi vsebine Omrežje sta sodelovala:
Jurij Klančnik
Jurij Klančnik
direktor Področja za obratovanje, ELES, d.o.o.

Jurij Klančnik je zaposlen v družbi ELES kot direktor Področja za obratovanje sistema. Glavno področje njegovega dela se nanaša na obratovanje elektroenergetskega sistema in trg z električno energijo, predvsem v povezavi z dodeljevanjem čezmejnih prenosnih zmogljivosti in nakupom ustreznih sistemskih storitev.

Aktiven je tudi v mednarodnih telesih, in sicer kot član ENTSO-E General Assembly, CORE HLM, NBI SC, TSCNET itd.

V iEnergiji sodeluje pri temi Zanesljivost obratovanja prenosnega omrežja

Darko Kramar
Darko Kramar
pomočnik direktorja Področja za obratovanje, ELES, d.o.o.

Mag. Darko Kramar je strokovnjak na področju obratovanja elektroenergetskih sistemov (EES) in delovanja trga z električno energijo, zaposlen v družbi ELES, d. o. o., sistemskem operaterju prenosnega omrežja.

Odgovoren je za zanesljivost obratovanja EES, sistemske storitve, čezmejne prenosne zmogljivosti in izravnavo EES. V mednarodnih telesih predstavlja družbo ELES kot član ENTSO-E Operational Steering Committee. Je tudi namestnik koordinatorja mednarodnega razvojnega projekta FutureFlow.

V iEnergiji sodeluje pri temi Zanesljivost obratovanja prenosnega omrežja

Vsebino nenehno dopolnjujemo in osvežujemo. Zagotovi si redno obveščanje, prijavi se na e-novičnik.

e-novičnik