Proizvodnja:
Hidroelektrarne in prožnost

Projekt

Ime projekta

Črpalna HE Kozjak

Namen projekta

Namen gradnje črpalne hidroelektrarne (ČHE) Kozjak na Dravi je izrabiti naravne danosti za proizvodnjo električne energije med njeno največjo porabo (tako imenovana vršna energija) in tako omogočiti boljšo izkoriščenost elektrarn, ki proizvajajo pasovno energijo.

Črpalna HE Kozjak bo pomembna tudi kot rezervna moč ob morebitnem izpadu večjega proizvodnega agregata v elektroenergetskem sistemu Slovenije. Pomembno vlogo bo imela pri zagotavljanju potreb hitre rezerve v EE sistemu ter za sisteme primarne in sekundarne regulacije ter regulacije napetosti.

Proizvajala bo najkakovostnejšo vršno energijo med dnevnimi konicami in s svojim obratovanjem skrbela za prožnost proizvodnje.

Glavni izziv projekta

Projekt je zasnovan kot nadaljevanje energetske izrabe reke Drave v okviru podeljene koncesije za energetsko izrabo bruto potenciala reke. Skupaj z verigo osmih hidroelektrarn na reki Dravi bo sistem celovito in sinergijsko izkoriščal potencial reke Drave.

Optimizacije instalirane moči objekta kažejo smiselnost gradnje ČHE z močmi agregatov 2 x 220 MWin proizvodnjo 780 GWh.

Za elektrarno takih moči je tehnično pravilno, da se vključi in predaja energijo s 400 kV daljnovodi v RTP Maribor (smer Hrvaška, Madžarska) ali 400 kV daljnovodi v RTP Keinachtal (smer Avstrija).

Korist za odjemalce

Z gradnjo črpalne elektrarne na Kozjaku se bodo povečale tehnične in ekonomske možnosti interkonekcije z Evropo. Zagotavljati bo možno najkakovostnejše energetske storitve, s čimer se bo povečala oziroma okrepila samozadostnost Republike Slovenije na področju oskrbe z energijo in povpraševanja po najdražji, vršni energiji.

Omenjeni energetski objekt bo mogoče povezati s sosednjimi sistemi Avstrije, Nemčije, Italije, Hrvaške in po zadnjem predlogu tudi z Madžarsko.

Pri projektu sodeluje

Ob izvedbi projekta gradnje črpalne elektrarne v Skupini HSE je načrtovano sodelovanje z mednarodnimi partnerji z energetskega področja. ČHE Kozjak bo evropski projekt, ki ni namenjen samo povezavam, temveč tudi skupni proizvodnji vršne energije.

Več informacij o projektu: ČHE Kozjak (na spletnih straneh DEM)

nazaj
Koristi
Slovenija
Svet
Izzivi
Projekt
Intervju
Pri pripravi vsebine Proizvodnja je sodeloval/a:
Samo Fekonja
Samo Fekonja
vodja projektov, Dravske elektrarne Maribor, d.o.o

Samo Fekonja je strokovnjak pri vodenju razvojnih energetskih projektov v Dravskih elektrarnah Maribor in Skupini HSE. Odgovoren je za umeščanje novih tehnologij, predvsem pametnih omrežij in električne mobilnosti, v poslovne strukture Skupine HSE.

Vodi nekatere evropske projekte in išče nove priložnosti znotraj finančnih perspektiv EU. Je tudi strokovnjak za informacijsko varnost in certificiran presojevalec sistemov upravljanja varovanja informacij.

V iEnergiji sodeluje pri temi Hidroelektrarne in prožnost

Vsebino nenehno dopolnjujemo in osvežujemo. Zagotovi si redno obveščanje, prijavi se na e-novičnik.

e-novičnik