Proizvodnja:
Hidroelektrarne in prožnost

Izzivi

  • Pričakujemo lahko velike spremembe v elektroenergetski oskrbovalni verigi.
  • Veriga hidroelektrarn že danes optimalno razporeja energetske proizvodne potenciale.
  • Potrebujemo prožnost na strani proizvajalcev in odjemalcev.

Spremembe v vrednostni verigi

Elektroenergetska oskrbovalna veriga se spoprijema z izzivi uresničevanja energetskih ciljev in drugih pričakovanj. V celotni vrednostni verigi se bo v prihodnje precej spremenilo vsaj naslednje:

  • delež razpršenih obnovljivih virov energije bo vse večji,
  • zahtevani oziroma pričakovani bosta večja energetska učinkovitost in hkrati enaka zanesljivost oskrbe z energijo.

Hidroelektrarne in potenciali prožnosti

Veriga hidroelektrarn že danes optimalno razporeja energetske proizvodne potenciale z namenom celovitega zagotavljanja energetske učinkovitosti. Z gradnjo črpalne elektrarne in uvedbo novih tehnologij, povezanih s pametnimi omrežji in trendi digitalizacije, bo prožnost proizvodnje osredotočena na podporo dinamično prilagojenemu odjemu energije v kombinaciji s tehnologijami shranjevanja energije.

Koncept temelji na izkoriščanju in optimizaciji različnih virov energije ter dviga dodano vrednost v lokalnem okolju z vsemi multiplikativnimi učinki, ki pri tem nastanejo.

Neprekinjena dobava električne energije

S temi izzivi bo treba upravljati in se nanje odzivati v precej krajšem času, kot je bilo za elektrogospodarstvo običajno do danes. Uporabniki bodo od proizvajalcev in prodajalcev električne energije zahtevali prilagodljivost in prožnost.

Prožnost proizvodnje električne energije v hidroelektrarnah bo ob hkratni skrbi za pretočnost rek in zaščito pred poplavami zagotavljala predvsem neprekinjeno dobavo električne energije.

nazaj
Koristi
Slovenija
Svet
Izzivi
Projekt
Intervju
Pri pripravi vsebine Proizvodnja je sodeloval/a:
Samo Fekonja
Samo Fekonja
vodja projektov, Dravske elektrarne Maribor, d.o.o

Samo Fekonja je strokovnjak pri vodenju razvojnih energetskih projektov v Dravskih elektrarnah Maribor in Skupini HSE. Odgovoren je za umeščanje novih tehnologij, predvsem pametnih omrežij in električne mobilnosti, v poslovne strukture Skupine HSE.

Vodi nekatere evropske projekte in išče nove priložnosti znotraj finančnih perspektiv EU. Je tudi strokovnjak za informacijsko varnost in certificiran presojevalec sistemov upravljanja varovanja informacij.

V iEnergiji sodeluje pri temi Hidroelektrarne in prožnost

Vsebino nenehno dopolnjujemo in osvežujemo. Zagotovi si redno obveščanje, prijavi se na e-novičnik.

e-novičnik