Proizvodnja:
Hidroelektrarne in prožnost

Koristi

  • Tudi pametna omrežja slonijo na paradigmi prožnosti.
  • Vodna energija ima v kombinaciji s paleto digitalnih tehnologij pomembno vlogo pri zagotavljanju prožne proizvodnje.
  • Pomembna je podpora uporabnikom elektroenergetskega omrežja, ki postajajo aktivnejši.

Pametna omrežja in prožnost

O prožnosti proizvodnje in odjema v elektroenergetskih sistemih poteka veliko razprav, s tem se ukvarjajo EU-projekti na programih Obzorja 2020. Tudi pametna omrežja slonijo na paradigmi prožnosti, podpirajo jo nove storitve tipa veriženja blokov (angl. block-chain).

Vloga vodne energije in digitalnih tehnologij

Storitve, tako sistemske kot tiste na maloprodajnem trgu, ki so že prisotne danes ali se bodo oblikovale v prihodnje, bodo izkoriščale prožnost tistih virov energije oziroma tehnologij, ki jim to omogočajo. Pri tem ima pomembno vlogo vodna energija, predvsem v kombinaciji s paleto digitalnih tehnologij, ki se razvijajo ali so v fazi preizkušanja.

Podpora aktivnim uporabnikom elektroenergetskega omrežja

S temi tehnologijami bodo podprli predvsem uporabnike elektroenergetskega omrežja, ki bodo postali aktivnejši, kot so danes. Ob namestitvi toplotnih črpalk, namenjenih gretju in hlajenju prostorov, in malih sončnih elektrarn ter ob nabavi električnih vozil se uporabniki vse bolj zavedajo svoje aktivne vloge.

Zato od proizvajalcev in prodajalcev električne energije pričakujejo dodatne storitve, da bi upravljali z odjemom in proizvodnjo ter dosegali nižje stroške za energijo in jo učinkoviteje rabili. Seveda pa bo tudi v prihodnje poglavitno zagotavljanje neprekinjene dobave električne energije.

Hidroelektrarna Fala

HE Fala
Foto: Arhiv Dravske elektrarne Maribor

nazaj
Koristi
Slovenija
Svet
Izzivi
Projekt
Intervju
Pri pripravi vsebine Proizvodnja je sodeloval/a:
Samo Fekonja
Samo Fekonja
vodja projektov, Dravske elektrarne Maribor, d.o.o

Samo Fekonja je strokovnjak pri vodenju razvojnih energetskih projektov v Dravskih elektrarnah Maribor in Skupini HSE. Odgovoren je za umeščanje novih tehnologij, predvsem pametnih omrežij in električne mobilnosti, v poslovne strukture Skupine HSE.

Vodi nekatere evropske projekte in išče nove priložnosti znotraj finančnih perspektiv EU. Je tudi strokovnjak za informacijsko varnost in certificiran presojevalec sistemov upravljanja varovanja informacij.

V iEnergiji sodeluje pri temi Hidroelektrarne in prožnost

Vsebino nenehno dopolnjujemo in osvežujemo. Zagotovi si redno obveščanje, prijavi se na e-novičnik.

e-novičnik