Odjem:
Aktivni odjemalci

Slovenija

Danes: le visoka in nizka tarifa

Danes je edini možen ukrep prilagajanja odjema pri slovenskih gospodinjskih odjemalcih premik porabe iz časa visoke tarife v čas nizke tarife. Zato na primer perilo peremo ob koncu tedna, ko je nizka tarifa.

Nižja cena znotraj visoke tarife – produkt brez uspeha

Nekateri dobavitelji so bili že do zdaj kreativni in so svojim odjemalcem ponudili še produkt, pri katerem jim vnaprej javijo, katera ura znotraj visoke tarife ima nižjo ceno. Če so odjemalci svojo porabo pripravljeni premakniti v to časovno okno, torej ustvarijo prihranek.

Vendar so izkušnje pokazale, da ti produkti niso zaživeli.

Raziskovalni demonstracijski projekti

V nekaterih krajih v Sloveniji potekajo raziskovalni demonstracijski projekti, v okviru katerih odjemalce spodbujajo k prilagajanju odjema za potrebe zniževanja konične obremenitve v omrežju.

V naslednjih petih letih pričakujemo pomembne premike na tem področju. Ti premiki se bodo zgodili na tehnološkem področju, kar bo omogočilo avtomatsko prilagajanje odjema glede na razmere v omrežju in na trgu.

Tudi s strani zakonodajalca pričakujemo nadaljnje korake. Regulatorni okvir je treba prilagoditi tako, da bo omogočal in spodbujal aktivno vedenje odjemalcev.

nazaj
Koristi
Slovenija
Svet
Izzivi
Projekt
Intervju
Pri pripravi vsebine Odjem je sodeloval/a:
Dejan Paravan
Dejan Paravan
direktor strateškega inoviranja, GEN-I, d.o.o.

Dr. Dejan Paravan je zaposlen v skupini GEN-I kot direktor za strateško inoviranje. Glavno področje njegovega dela se nanaša na razvoj inovacij in novih poslovnih modelov na trgu energije.

 Je tudi direktor hčerinskih družb GEN-I Vienna v Avstriji, GEN-I Energia v Italiji in GEN-I Zagreb na  Hrvaškem. Aktiven je v mednarodnih telesih, in sicer kot predsednik študijskega komiteja C5, Elektroenergetski trg in regulacija, v okviru mednarodnega združenja CIGRE.

V iEnergiji sodeluje pri temi Aktivni odjemalci

Vsebino nenehno dopolnjujemo in osvežujemo. Zagotovi si redno obveščanje, prijavi se na e-novičnik.

e-novičnik