Odjem:
Aktivni odjemalci

Koristi

  • Odjemalec se iz »pasivnega bremena« spreminja v aktivnega igralca na energetskem trgu.
  • S prožno proizvodnjo in odjemom prispeva k zanesljivosti delovanja omrežja.
  • Za svoje vedenje je finančno nagrajen.

Mali odjemalec: nekoč pasivno breme, danes aktiven igralec na trgu

Z naprednimi napravami in storitvami, ki omogočajo aktivno prilagajanje odjema oziroma proizvodnje tudi pri malem, gospodinjskem odjemalcu, se pomembno spreminja vloga posameznika kot porabnika električne energije.

Iz pasivne vloge, ko je bil odjemalec obravnavan predvsem kot obremenitev sistema (angl. load = breme), postaja aktiven igralec na energetskem trgu. S svojo prožnostjo lahko pomaga razbremeniti sistem.

Finančna nagrada za aktivnega odjemalca

Aktivni odjemalec lahko soodloča o tem, kdaj in kako se je s svojim prožnim odjemom in proizvodnjo iz malih razpršenih virov pripravljen prilagajati in prispevati k zanesljivosti delovanja omrežja.

Za svoje aktivno udejstvovanje na energetskem trgu je finančno nagrajen. Deležen je na primer nižje cene za energijo, ki jo porabi izven časa konične obremenitve.

nazaj
Koristi
Slovenija
Svet
Izzivi
Projekt
Intervju
Pri pripravi vsebine Odjem je sodeloval/a:
Dejan Paravan
Dejan Paravan
direktor strateškega inoviranja, GEN-I, d.o.o.

Dr. Dejan Paravan je zaposlen v skupini GEN-I kot direktor za strateško inoviranje. Glavno področje njegovega dela se nanaša na razvoj inovacij in novih poslovnih modelov na trgu energije.

 Je tudi direktor hčerinskih družb GEN-I Vienna v Avstriji, GEN-I Energia v Italiji in GEN-I Zagreb na  Hrvaškem. Aktiven je v mednarodnih telesih, in sicer kot predsednik študijskega komiteja C5, Elektroenergetski trg in regulacija, v okviru mednarodnega združenja CIGRE.

V iEnergiji sodeluje pri temi Aktivni odjemalci

Vsebino nenehno dopolnjujemo in osvežujemo. Zagotovi si redno obveščanje, prijavi se na e-novičnik.

e-novičnik