Odjem:
Aktivni odjemalci

Projekt

Ime projekta

Aktivni odjemalec

Namen projekta

Razvoj in demonstracija sistema, ki z uvedbo naprednih storitev prilagajanja proizvodnje in odjema omogoča demokratično vključitev malih odjemalcev in proizvajalcev (angl. prosumers)na trge z električno energijo in sistemskimi storitvami. Projekt bo prispeval tudi k napovedovanju in povečanju razpoložljivih zmogljivosti sistemskih storitev, ki jih za delovanje elektroenergetskih sistemov (EES) potrebujejo sistemski operaterji.

Glavni izzivi projekta:

  • okrepiti zavedanje o pomenu prožnega odjema energije, ki se prilagaja stanju v omrežju in dogajanjem na trgih z električno energijo,
  • razviti t. i. trženje prožnosti, ki bo namenjeno prilagodljivim ponudnikom, tudi malim gospodinjskim odjemalcem.
  • prispevati k večji izrabi obstoječega omrežja.

Koristi za odjemalce

Koristi so predvsem finančne spodbude za prilagojen odjem energije, kot je na primer nižja cena za energijo, porabljeno izven časa koničnih obremenitev.

Poleg tega je lastnikom malih razpršenih proizvodnih naprav z dodatnimi funkcionalnostmi naprednih naprav in s povezanostjo v platformo agregatorja omogočeno ustvarjanje dodatnih prihodkov.

V projektu sodelujejo

Konzorcij slovenskih podjetij GEN-I, Elektro Ljubljana, CosyLab, Sitel, Elektrina, GOAP, Termo-tehnika, PLAN-NET in ELES.

Več informacij o projektu:

GEN-I Aktivni odjemalci montaza

Foto: Arhiv GEN-I

nazaj
Koristi
Slovenija
Svet
Izzivi
Projekt
Intervju
Pri pripravi vsebine Odjem je sodeloval/a:
Dejan Paravan
Dejan Paravan
direktor strateškega inoviranja, GEN-I, d.o.o.

Dr. Dejan Paravan je zaposlen v skupini GEN-I kot direktor za strateško inoviranje. Glavno področje njegovega dela se nanaša na razvoj inovacij in novih poslovnih modelov na trgu energije.

 Je tudi direktor hčerinskih družb GEN-I Vienna v Avstriji, GEN-I Energia v Italiji in GEN-I Zagreb na  Hrvaškem. Aktiven je v mednarodnih telesih, in sicer kot predsednik študijskega komiteja C5, Elektroenergetski trg in regulacija, v okviru mednarodnega združenja CIGRE.

V iEnergiji sodeluje pri temi Aktivni odjemalci

Vsebino nenehno dopolnjujemo in osvežujemo. Zagotovi si redno obveščanje, prijavi se na e-novičnik.

e-novičnik