Regulator in trgi:
Napovedovanje proizvodnje iz OVE

Koristi

  • Proizvodnja električne energije iz OVE je močno odvisna od vremenskih razmer.
  • Natančnejša, kot je napoved proizvodnje, bolje se ji lahko akterji na trgu prilagodijo.
  • Boljša napoved pomeni nižje stroške za proizvajalce, elektroenergetski sistem in s tem tudi za končne odjemalce.

Odvisnost OVE od vremenskih dejavnikov

Proizvodnja električne energije iz naprav, ki izkoriščajo energijo sonca, vetra in vode, je spremenljiva in negotova, saj je močno odvisna od zunanjih vremenskih dejavnikov. Tako se lahko na primer sončno obsevanje, količina padavin in razmere na vodotokih ter smer in intenzivnost vetra korenito spremenijo že zelo hitro, na primer v nekaj minutah ali še hitreje.

Slabša vodljivost proizvodnje iz OVE (v primerjavi s klasičnimi elektrarnami)

Spremembe razpoložljivosti obnovljivih virov energije vplivajo na proizvodnjo električne energije iz teh virov in s tem na količino energije, ki je oddana v elektroenergetsko omrežje.

Proizvodnja iz razpršenih OVE je slabše vodljiva kot tista iz klasičnih proizvodnih enot (na primer v termoelektrarnah na premog ali zemeljski plin ali v hidroelektrarnah z vsaj minimalno akumulacijo), zato je njeno natančno napovedovanje toliko bolj pomembno.

Pomen natančnih napovedi za akterje na trgu

Natančnost pri napovedovanju proizvodnje prinaša pomembne informacije akterjem na trgu. Ti se lahko učinkoviteje in ceneje prilagodijo na pričakovana nihanja v proizvodnji in s tem povezane spremembe na trgu.

Boljša napoved pomeni nižje stroške za proizvajalce in za celoten elektroenergetski sistem, ki bi ga moral sicer izravnavati sistemski operater. Ker njegove stroške pokrivajo odjemalci, natančne napovedi proizvodnje iz razpršenih OVE pomenijo tudi nižje stroške za končne odjemalce.

nazaj
Koristi
Stanje v Sloveniji
Svet
Izzivi
Projekt
Intervju
Pri pripravi vsebine Regulator in trgi je sodeloval/a:
Borut Rajer
Borut Rajer
direktor energetskega področja, Borzen, d. o. o.

Borut Rajer je direktor energetskega področja v družbi Borzen. Njegovo delo zajema nadzor in razvoj dejavnosti operaterja trga, na področju obnovljivih virov pa predvsem aktivnosti centra za podpore.

Dejaven je tudi na mednarodnem področju, saj je že več let vodja delovne skupine za okoljske trge (WG Environmental Market) pri Europexu, združenju evropskih energetskih borz in operaterjev trga, kjer bo leta 2018 nastopil funkcijo člana upravnega odbora.

V iEnergiji sodeluje pri temi Napovedovanje proizvodnje iz OVE

Vsebino nenehno dopolnjujemo in osvežujemo. Zagotovi si redno obveščanje, prijavi se na e-novičnik.

e-novičnik