Regulator in trgi:
Napovedovanje proizvodnje iz OVE

Izzivi

  • Izboljšanje napovedi proizvodnje je usmerjeno predvsem v sončne elektrarne.
  • Izziv: uporaba napovedi za individualno izračunavanje stopnje energetske samozadostnosti.

Pomen razvoja napovedovanja za Borzen

Izzivi, povezani z napovedovanjem proizvodnje električne energije, so pomembni za delovanje Borzena kot izvajalca podporne sheme. Borzen namreč upravlja z energijo, proizvedeno iz elektrarn v EKO bilančni skupini.

Razvoj napovedi po virih energije oziroma napravah

Velik delež malih hidroelektrarn (v prvem obdobju izvajanja podporne sheme) in nato skokovito naraščanje deleža sončnih elektrarn (v nadaljnjih letih izvajanja podporne sheme) so prizadevanja za izboljšanje napovedi usmerili predvsem k slednjim.

Poleg tega so postopoma razvijali tudi načine za napovedovanje proizvodnje preostalih tipov elektrarn: enot SPTE, bioplinskih naprav in vetrnih elektrarn.

Osrednji prihodnji izziv: vključevanje odjemalca

V prihodnje lahko pričakujemo več vključevanja odjemalcev pri proizvodnji elektrike. Izziv je, kako odjemalca-proizvajalca (angl. prosumer) naučiti, opremiti in motivirati za pripravo in uporabo tovrstnih napovedi pri lastni proizvodnji, torej za zviševanje stopnje energetske samozadostnosti.

Pri tem bo lahko odjemalec-proizvajalec uporabljal podatke o:

  • potrebni količini energije za zadovoljevanje svojih potreb,
  • predvideni lastni proizvodnji energije iz razpršenih OVE (na primer sončna ali vetrna elektrarna ali mala hidroelektrarna),
  • količini energije, shranjene v baterijah (na primer mali hranilnik energije ali električni osebni avtomobil).
nazaj
Koristi
Stanje v Sloveniji
Svet
Izzivi
Projekt
Intervju
Pri pripravi vsebine Regulator in trgi je sodeloval/a:
Borut Rajer
Borut Rajer
direktor energetskega področja, Borzen, d. o. o.

Borut Rajer je direktor energetskega področja v družbi Borzen. Njegovo delo zajema nadzor in razvoj dejavnosti operaterja trga, na področju obnovljivih virov pa predvsem aktivnosti centra za podpore.

Dejaven je tudi na mednarodnem področju, saj je že več let vodja delovne skupine za okoljske trge (WG Environmental Market) pri Europexu, združenju evropskih energetskih borz in operaterjev trga, kjer bo leta 2018 nastopil funkcijo člana upravnega odbora.

V iEnergiji sodeluje pri temi Napovedovanje proizvodnje iz OVE

Vsebino nenehno dopolnjujemo in osvežujemo. Zagotovi si redno obveščanje, prijavi se na e-novičnik.

e-novičnik