Regulator in trgi:
Napovedovanje proizvodnje iz OVE

Stanje v Sloveniji

  • V podporno shemo je bilo do konca leta 2016 vključenih skoraj 3.900 elektrarn s skupno nazivno močjo 412 MW.
  • Sončne elektrarne ob sončnem vremenu proizvajajo največ elektrike v času, ko so cene včasih dosegale viške.
  • Obratovanje teh elektrarn ima močan vpliv na tržne razmere.

V podporno shemo vključenih skoraj 3.900 elektrarn

V podporno shemo je bilo konec leta 2016 vključenih 3.888 elektrarn s skupno nazivno močjo 412 MW. To je nekaj več kot desetina instaliranih zmogljivosti v Republiki Sloveniji.

Skoraj 70 odstotkov vseh enot, ki pridobivajo podporo, samostojno prodaja električno energijo na trgu in prejemajo obratovalno podporo. Ostale elektrarne so izbrale način zagotovljenega odkupa.

Število naprav OVE

Število naprav OVE
Vir: www.borzen.si

Neto proizvodna moč OVE

Neto proizvodna moč
Vir: www.borzen.si

Proizvodnja elektrarn v podporni shemi

Po deležu proizvedene električne energije izstopajo SPTE enote na fosilno gorivo (32 odstotkov vse proizvodnje elektrarn, vključenih v podporno shemo) in sončne elektrarne (26 odstotkov).

Slednje so prejele tudi slabo polovico (46 odstotkov) vseh izplačil v letu 2016.

Omeniti velja tudi povprečno izračunano podporo v EUR/MWh, ki pri sončnih elektrarnah v letu 2016 znaša 257,24 EUR/MWh, medtem ko je povprečna višina podpore denimo pri hidroelektrarnah precej nižja in znaša 62 EUR/MWh.

Ker so ključne enote glede izplačil SPTE in sončne elektrarne, imajo na izplačila pomemben vpliv tudi vremenske razmere (število sončnih ur, temperature).

OVE proizvodnja po virih energije

OVE proizvodnja po virih energije
Vir: www.borzen.si

Vpliv proizvodnje iz sončnih elektrarn na tržne razmere

Obratovanje elektrarn, vključenih v podporno shemo, še posebej pa sončnih elektrarn, ima velik vpliv na tržne razmere na slovenskem trgu za dan vnaprej. Večino vpliva sicer povzročajo sheme držav v soseščini, in ne le slovenska shema. Proizvodnja sončnih elektrarn je pri sončnem vremenu največja ravno takrat, ko so cene električne energije včasih dosegale viške.

Dnevni diagram cen električne energije se je v zadnjih letih s porastom proizvodnje iz sončnih elektrarn bistveno spremenil.

nazaj
Koristi
Stanje v Sloveniji
Svet
Izzivi
Projekt
Intervju
Pri pripravi vsebine Regulator in trgi je sodeloval/a:
Borut Rajer
Borut Rajer
direktor energetskega področja, Borzen, d. o. o.

Borut Rajer je direktor energetskega področja v družbi Borzen. Njegovo delo zajema nadzor in razvoj dejavnosti operaterja trga, na področju obnovljivih virov pa predvsem aktivnosti centra za podpore.

Dejaven je tudi na mednarodnem področju, saj je že več let vodja delovne skupine za okoljske trge (WG Environmental Market) pri Europexu, združenju evropskih energetskih borz in operaterjev trga, kjer bo leta 2018 nastopil funkcijo člana upravnega odbora.

V iEnergiji sodeluje pri temi Napovedovanje proizvodnje iz OVE

Vsebino nenehno dopolnjujemo in osvežujemo. Zagotovi si redno obveščanje, prijavi se na e-novičnik.

e-novičnik